Na ministerstvu se jednalo o mimoúrovňových křižovatkách na D3

Pracovní setkání na téma dálnice D3 absolvoval začátkem tohoto týdne primátor Juraj Thoma.Tématem byly především mimoúrovňové křižovatky na úseku Úsilné-Hodějovice, tedy obchvatu města, konkrétně MÚK Hlinsko, MÚK Pohůrka a MÚK Hodějovice. Úsek má již vydané územní rozhodnutí, nové normy však napojení křižovatek komplikují.

„Pana ministra dopravy Zbyňka Stanjuru jsem upozornil, že je absolutně vyloučené, aby bylo měněno šířkové uspořádání D3 v úseku kolem Českých Budějovic a zpochybňováno umístění křižovatek dálnice a silnic II. tříd, zejména mimoúrovňové křižovatky Pohůrka a zpochybňováno platné územní rozhodnutí a v něm obsažené technické řešení dálnice. Tomu pan ministr vyjádřil plnou podporu,“ postavil se primátor rázně za zájmy města.

Primátor rovněž ministra Stanjuru upozornil na fakt, že i realizace připravených a finančně zajištěných úseků D3 se nepřijatelně oddaluje, jako přiklad uvedl odložení výstavby úseku Borek - Úsilné, kde měla výstavba začít v říjnu loňského roku. Primátor rovněž ministrovi sdělil, že město je plně připraveno na maximální součinnost v přípravě dálnice a rozhodně se nebude bránit ani pomoci při majetkovém vypořádání pozemků pro stavbu, které postupuje přes Ředitelství silnic a dálnic velice pomalu.

"Zkušenost s takovouto spoluprací už máme, když město pomohlo v minulosti vypořádat pozemky pod tzv. propojením okruhů mezi lišovským přivaděčem a Nádražní ulicí," uvedl Thoma.

"Kromě toho jsem důrazně poukázal na katastrofální situaci na silnici I/3 u Litvínovic, kde úplně selhává kruhová křižovatka a připomněl, že město nabídlo Ředitelství silnic a dálnic už v roce 2012 pomoc spočívající v objednání a zaplacení projektové dokumentace na rozšíření kruhové křižovatky i silnice, na kterou zatím ŘSD nereagovalo,“ poznamenal k pracovnímujednání primátor.