Na náplavce vzniká nové vývaziště

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu stanovil přechodnou úpravu provozu na Jiráskově nábřeží a na souběžné cyklostezce na náplavce pro stavbu přístavní hrany. Povodí Vltavy, státní podnik, nyní začal na místě realizovat nové vývaziště, zhotovitelem je VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.  „Nová přístavní hrana bude mít délku asi 260 metrů. Zemina ze stávajícího svahu bude odtěžena a v prostoru za hranou vznikne chodník. Sousední svah bude osetý trávou i keři a jeho součástí budou také pobytové rekreační schody,“ říká primátor Jiří Svoboda. Důvodem k vybudování nového vývaziště je zvýšená poptávka po krátkodobém a střednědobém stání návštěvníků Budějovic. Dílo pod kavárnou Lanna bude, podle současných smluvních podmínek, ukončeno v září 2021. Cyklostezka zůstane po celou dobu průjezdná.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 22. 10. 2021.