Na památky město vyčlenilo více peněz

Město České Budějovice vyčlenilo na obnovu památek ze svého rozpočtu na letošní rok o půl miliónu korun více než vloni. Na návrh náměstka primátora Juraje Thomy (ODS) o tom rozhodli českobudějovičtí zastupitelé, když schválili program „Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na rok 2005“. Na obnovu památek tak v roce 2005 bude určeno 5 miliónů korun.

„Finanční prostředky z tohoto programu lze použít na obnovu památkových objektů ve vlastnictví města, církve, jiných právnických či fyzických osob a také ve státním vlastnictví. Příspěvky jsou určeny na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturních památek a jsou poskytovány ve správním řízení na základě žádosti vlastníků,“ uvedl Juraj Thoma.

V současnosti město eviduje několik desítek požadavků na obnovu památek. Mezi nimi jsou také žádosti o obnovu památek ve vlastnictví města, jako jsou například druhá etapa rekonstrukce Městských sadů, úprava okolí katedrály sv. Mikuláše nebo nasvětlení Piaristického náměstí.

Program regenerace městské památkové rezervace má v Českých Budějovicích mnohaletou tradici. Od roku 1995 do něj bylo zařazeno 15 objektů v majetku obce, 28 objektů ve vlastnictví církve a 43 objektů ve vlastnictví právnických a fyzických osob. V letech 1995 – 2004 poskytl stát z vlastního rozpočtu městu více než 28,6 miliónu korun, které byly použity na obnovu tak významných památek, jakými jsou například, Samsonova kašna, bývalý dominikánský klášter či budova historické radnice. České Budějovice v těchto letech přispěly do programu částkou téměř 11 miliónů korun. „Chceme pokračovat v současném trendu – získat na regeneraci památek maximum financí od státu. Abychom vyhověli všem nynějším požadavkům na obnovu památek, museli bychom shromáždit z rozpočtu města a státu více než 126 miliónů korun. Z toho požadavky na státní příspěvky by dosáhly takřka 60 miliónů korun a minimální podíl města by činil  něco málo přes 14 miliónů Kč.“ dodal Thoma.