Na podporu ochrany životního prostředí půjde 1,2 milionu korun

Pravidla dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí v roce 2021 mají tři opatření. „Podpořeny budou projekty přímo přispívající ke zlepšení prostředí města, což je první opatření, druhé se zaměří na projekty enviromentální výchovy a třetí opatření se týká projektů včelařských se zaměřením na zlepšení životního prostředí pro včely a jiné opylovače a včelařské projekty pro environmentální výchovu. Celková alokovaná částka na dotace je letos 1,2 milionu korun,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec. Uvedená tři opatření budou vypsána v polovině února v jedné výzvě a dotace bude poskytovány formou příspěvku na celoroční činnost i na krátkodobé akce.

Stránka byla upravena uživatelem Kateřina Novotná Sklářová, 14. 1. 2021.