Na radnici proběhlo veřejné projednání

Na českobudějovické radnici byla ve středu odpoledne představena návrhová část Strategického plánu udržitelné městské mobility (SUMP). Jedná se o dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života. Přítomní byli seznámeni s částí plánu a dostali prostor pro vyjádření svých dotazů a připomínek. Veřejné projednání proběhlo za přítomnosti náměstků Františka Konečného a Petra Holického.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 21. 3. 2018.