Na Sadech – návrh řešení

 

Zvýšení plynulosti dopravy v centru města jednoduchou cestou nabízí Varianta C (viz Krátkodobá opatření). Navržena je s cílem odstranit kongesce na výjezdech z centrální oblasti.

Křižovatka Na Sadech × Rudolfovská

Úpravy v křižovatce mají za cíl zvýšení plynulosti dopravy a snížení úsekových intenzit dopravy v ulici Na Sadech a Rudolfovské třídě směrem k viaduktu. Principy navrhovaného řešení a preference MHD (vyhrazené odbočení, jízda vlevo pravým odbočovacím pruhem) symetricky odpovídají navrženým úpravám na Mariánskému náměstí.

Popis navržených úprav

Vyhrazené levé odbočení z ulice Na Sadech do Rudolfovské třídy pouze pro vozidla MHD a IZS - Opatření umožní na SSZ prodloužit doby volna u všech zbývajících směrů. Jízda vyhrazeným směrem se neodehrává z vyhrazeného jízdního pruhu, ale z pruhu pro pravé odbočení. Proto je zde nutností spolehlivá detekce požadavku vozidel na levé (vyhrazené) odbočení, aby nedocházelo ke zbytečným zdržením ostatních odbočujících proudů. Uvolněný odbočovací pruh je převeden do protisměru, kde najde vyšší využití.

Možnost odbočení vlevo z pravého jízdního pruhu ve směru jízdy ulicí Na Sadech od Senovážného náměstí, pouze pro vozidla MHD a IZS - Uspořádání jízdních pruhů za křižovatkou  umožňuje plynulou jízdu vozidel MHD bez nutnosti řazení do levého jízdního pruhu, který je často zatížen kongescemi. Odbočení vlevo z pravého jízdního pruhu se odehrává zároveň s jízdou ostatních vozidel tímto směrem. Úprava je funkční i při vypnutém SSZ a nevyžaduje stavební zásahy. Toto opatření je velmi výhodné při zřízení zastávky Senovážné náměstí – pošta v dosud chybějícím směru, kdy se vozidla vyjíždějící ze zastávky mohou plynule zařadit do bližšího, pravého jízdního pruhu.

Vyhrazený jízdní pruh před zastávkou MHD - V ulici Na Sadech umožňuje dokončení plynulého průjezdu křižovatkou s Rudolfovskou třídou až do zastávky Poliklinika Sever. Úprava vyžaduje zrušení protisměrného odbočovacího pruhu v ulici Na Sadech před křižovatkou s Rudolfovskou třídou, což úzce souvisí s vyhrazením levého odbočení do pro vozidla MHD a IZS. S ohledem na plynulost provozu před zastávkou Poliklinika Sever je doporučeno sloučit zastávková stání pod jeden označník v uvedeném směru.

Vyhrazený jízdní pruh v Rudolfovské třídě - Před zastávkou Jeronýmova není nutnou součástí řešení křižovatky, ale umožňuje vozidlům MHD předjet případnou kolonu vozidel v Rudolfovské třídě. Začátek vyhrazeného pruhu je situován k Lipenské ulici. Prostorové řešení vyžaduje zrušení podélného parkování ve stejném směru a odlišné řešení navrhovaného přechodu pro chodce při ústí Jeronýmovy ulice. Změněná poloha zastávky Jeronýmova odpovídá řešení ve variantě Z.

Nová zastávka MHD „Senovážné náměstí – pošta“ - Vznikne ve stávajícím pruhu pro podélné parkování, naproti stejnojmenné zastávce MHD, která je dnes pouze jednosměrná. Uživatelé MHD získávají ideální přístupový bod na nejvýznamnější pěší trasu ve městě – spojnici „nádraží – náměstí“. Zřízení zastávky nevyžaduje stavební úpravy komunikace.

 Křižovatka Mariánské náměstí (Husova × Pražská × Na Sadech × 28. října)

Cílem úprav v křižovatce Mariánské náměstí je zvýšení plynulosti dopravy a snížení úsekových intenzit dopravy v Husově třídě směrem k výstavišti a obousměrně v ulici Na Sadech.

Popis navržených úprav

Vyhrazené levé odbočení z ulice Na Sadech do Husovy třídy pouze pro vozidla MHD a IZS - Jde o jediné restriktivní opatření v této oblasti, díky kterému je možné na SSZ prodloužit doby volna u všech zbývajících směrů. Jízda vyhrazeným odbočením pouze na poptávku vozidel MHD, nutnost spolehlivé detekce přítomnosti vozidel. Opatření vyžaduje jednosměrný provoz v Holečkově ulici pro zamezení nežádoucích dopravních zkratek. Úprava sníží počet tranzitních jízd přes centrum města a posílí využití městského okruhu (cesta bude časově výhodnější než přes centrum).

Možnost odbočení vlevo z pravého jízdního pruhu ve směru Pražská třída – ulice Na Sadech, pouze pro vozidla MHD a IZS - Uspořádání jízdních pruhů za křižovatkou umožňuje plynulou jízdu vozidel MHD bez nutnosti řazení do levého jízdního pruhu, který je často zatížen kongescemi. Odbočení vlevo z pravého jízdního pruhu se odehrává zároveň s jízdou ostatních vozidel tímto směrem. Úprava je funkční i při vypnutém SSZ a nevyžaduje stavební zásahy.

Přidaný jízdní pruh pro jízdu přímo pouze pro vozidla MHD a IZS - Úzce souvisí s předchozím a následujícím řešením. Využívá se dnešní odbočovací pruh vpravo, bez nutnosti stavebních zásahů.

Vyhrazený jízdní pruh před zastávkou MHD - V ulici Na Sadech umožňuje dokončení plynulého průjezdu křižovatkou Mariánské náměstí až do zastávky Poliklinika Sever. Úprava vyžaduje zrušení protisměrného jízdního pruhu v ulici Na Sadech před křižovatkou s ulicí 28. října, což úzce souvisí s vyhrazením levého odbočení do Husovy třídy pro vozidla MHD a IZS. S ohledem na plynulost provozu před zastávkou Poliklinika Sever je doporučeno sloučit zastávková stání pod jeden označník v uvedeném směru.

Vyhrazený jízdní pruh v Husově třídě před křižovatkou na Mariánském náměstí - Není nutnou součástí řešení křižovatky, ale umožňuje také vozidlům MHD z Husovy třídy plynulou jízdu přes křižovatku až do zastávky Poliklinika Sever. Začátek vyhrazeného pruhu je situován na čelo zastávky U Zelené ratolesti. Prostorové řešení vyžaduje zrušení podélného parkování v protisměru mezi ulicemi Pražská a Jaroslava Haška a stavební úpravu dopravních ostrůvků na vjezdu do křižovatky.

Posunutí zastávky Mariánské náměstí ke křižovatce - Je opět volitelnou součástí předloženého řešení, přiblíží uživatele MHD k bezpečnému přechodu pro chodce na světelně řízené křižovatce.