Úřední deska

Nabídka bezúplatného převodu zvířete

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k bezúplatnému převodu psa, viz příloha

Vyvěšeno: 
24.06.2022 - 31.12.2022