Nad penězi z ROP Jihozápad se stahují mračna

 

Integrovaný plán rozvoje města, tzv. IPRM, měl vylepšit kvalitu života Budějovičáků. Měly být například kompletně zrekonstruovány ulice, chodníky i kanalizace, revitalizováno sídliště Máj, rozšířena nabídka služeb letní plovárny či zkrášlen park na Palackého náměstí.

„Místo radosti z toho, co se nám už podařilo, se IPRM stává noční můrou. Regionální rada Jihozápad totiž začala s prošetřováním netransparentních projektů v rámci unijního rozvojového operačního fondu, tzv. ROP a našla jich požehnaně, a to v rekonstrukcích ulic,“ konstatuje první náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD) s tím, že pouze zlomek jednotlivých fází rekonstrukcí ulic, na které si město půjčilo 600 miliónů korun, určených na předfinancování a spolufinancování IPRM, bude nakonec profinancován evropskými penězi.

„Jenže úvěr je již nyní téměř vyčerpán a my jsme vázáni naplnit výměru ulic, které jsme se v projektu zavázali zrekonstruovat, jinak nám hrozí vysoké pokuty od Evropské komise. „Sklizeň“ záměrných či nezáměrných pochybení minulého vedení radnice, tak získává hořkou pachuť a my můžeme zapomenout na snižování dluhu města, zvláště při očekávaných nižších příjmech do městského rozpočtu vlivem stagnace ekonomiky,“ upozorňuje  Miroslav Joch.

Pro České Budějovice se v tematickém IPRM počítalo původně s 7,6 miliony euro. „Balík finančních prostředků je nakonec tenčí vlivem přepočítávání peněz aktuálním kurzem, a je to 7,36 milionu Euro, to je asi 184 milionů  korun,“ naznačuje první problém Joch a upřesňuje, že se za tyto prostředky měla rekonstruovat výměra 61.300 m2. “A tento indikátor se nám už jednou podařilo ponížit. Těžko jej však naplníme, když část rekonstrukcí prošetřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a další část Policie ČR,“ uvedl druhou alarmující skutečnost Miroslav Joch.

 „Stavební úpravy ulice Karla Weise z první etapy úseku Fráni Šrámka – Pekárenská, v hodnotě 7,9  milionů korun bez DPH obsahují v zadávací dokumentaci řadu nedostatků. Zaprvé uvádí konkrétní značky, které mají být použity, ať už se jedná o poklopy, zámkovou dlažbu, pouliční osvětlení, trubky, či dokonce typ frézy a další. Navíc v zadávací dokumentaci chybí zmínka, že zadavatel může použít i jiné řešení. Zadruhé je porušen požadavek samotného zadavatele, tedy města, kdy žadatelé měli předložit pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši 10 milionů korun. Vítězná nabídka však předkládá platnou smlouvu pouze na 5 milionů korun,“ komentuje chyby Miroslav Joch a odkrývá další. „V projektové dokumentaci ke stavebním úpravám v úseku Pražského předměstí v ulici Skuherského, Bedřicha Smetany, Jeremiášova, Riegrova k Nádražní v předpokládané hodnotě 1,7 milionu korun bez DPH, hodnotil zakázku pouze jeden komisař, namísto požadovaných dvou. Druhý byl údajně nemocen,“ rekapituluje náměstek.

A k jakým závěrům došla Regionální rada Jihozápad? První blok ulic 28. října, Skuherského, Jindřicha Šimona Baara a další tři ulice o výměře 23.000m2 a dotačních prostředků ve výši 62 milionu korun skončil na ÚOHS. Prohřeškem jsou již zmíněné vyspecifikované značky výrobků, například světel veřejného osvětlení, značek kanálových poklopů a dlažby. „Budeme rádi, když nám uznají alespoň 23.000m2 do započítávaných indikátorů. Prostředky totiž mohou ponížit až do 100% a navíc dát městu pokutu. Tím bohužel výčet zdaleka nekončí. Druhý blok ulic Skuherského, J.Š. Baara o výměře 6000m2 a dotačních prostředků 19,5 miliony korun dokonce šetří policie. Jde o výběrová řízení zajišťovaná nechvalně známou  firmou. Bohužel v tomto případě lze očekávat naplnění nejčernějšího scénáře, protože zcela jistě nebudou uznány ani výměry do indikátorů a tudíž neuvidíme ani peníze,“ konstatuje rozhořčeně Miroslav Joch.

„Třetí blok ulic v úseku Čsl. legií, Vladislava Vančury, Edvarda Beneše o výměře 12.000m2  a 32 milionů korun z dotačních prostředků soutěžila externí firma. V tomto případě šlo především o nechvalně známé „losovačky“. Regionální rada tady našla čtyřicet nedostatků, které požaduje vysvětlit a s největší pravděpodobností předá věc na ÚOHS. I v tomto případě můžeme zapomenout jak na výměry, tak na peníze,“ konstatuje smutnou realitu náměstek a připouští, že drobnou náplastí, je alespoň jeden úsek v podobě čtvrtého bloku ulic Čechova a Roháče z Dubé o výměře 10.000m2, který je v pořádku a dotace bude řádně vyplacena.

Tato nezáviděníhodné dědictví minulého vedení radnice znamená, že musejí noví představitelé přijít s řešením. „Musíme najít náhradní projekty a v nich 28.000m2 vhodných k rekonstrukci. Dále musíme připravit dokumentaci, zahájit řízení, najít peníze, ze kterých budeme předfinancovávat, protože, jak jsem zmínil, původní úvěr k tomu určený ve výši 600 milionů korun je už téměř vyčerpán. Navíc vše je třeba stihnout zrealizovat do konce roku 2014, jinak hrozí vysoká pokuta od Evropské komise. Druhou možností jak se dostat z patové situace je, zažádat u Regionální rady o již druhé snížení indikátorů ze 61.000m2, což ale problém neřeší, protože pak stejně bude muset být dosaženo vyšších indikátorů v celém kontextu ROP Jihozopád,“ zamýšlí se Miroslav Joch. Situace je podle něj o to horší, že nechtěné dědictví pocítí bohužel všichni občané. „Přitom chybějí peníze skoro všude, kam se podíváme. Vylepšovat by bylo co v sociálních službách, kvalitě bydlení, kulturní i sportovní nabídce a boj s nedostatkem kapacit ve školkách je místním evergreenem,“ uzavírá náměstek.