Nadace Partnerství podpořila město

Nejvýznamnější česká nadace   podporující ekologické projekty ve všech regionech České republiky, Nadace Partnerství,  se rozhodla věnovat částku třicet tisíc korun na společný záměr města, veřejnosti  a ekologických  nevládních organizací, týkající se vylepšení cyklostezky Vltavy. Tato stezka je zařazena v programu Greenways.

„Naše představa je vybudovat netradiční stylová odpočívadla, která podél cyklostezky dosud nejsou. Přitom v sezoně  projede denně zelenou stezkou  zhruba čtyři tisíce cyklistů. Nová odpočívadla trasu ještě více zatraktivní, zvláště když k nim přibudou pergoly, stojany na kola a nově vysazená zeleň,“přiblížila náměstkyně primátora Ivana Popelová a dodala, že péči o nová prostranství poté převezmou pracovníci odboru správy veřejných statků magistrátu. Podle jejích slov dotace víceméně pokrývá vybudování jednoho odpočívadla v částce 45 tisíc korun. Rozdíl mezi skutečnými náklady a přiděleným grantem, což je asi 15 tisíc korun , dorovná město ze svého rozpočtu. „Rádi bychom zahájili práce ještě v letos  a příští rok chceme požádat o dotaci na další odpočívadla , “ uvedla náměstkyně Ivana Popelová.

Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a jiným partnerům v péči o životní prostředí, podporovat trvale udržitelný rozvoj a účast občanů na věcech veřejných.