Náhradní program pro školáky z Máje

V rámci zateplování objektů ZŠ Máj I a ZŠ Máj II, kde sídlí i waldorfská základní škola, byly podle zatím neoficiálních informací Zdravotního ústavu, zjištěny nadlimitní hodnoty azbestu a minerálních vláken z odstraňovaného obvodového pláště budov. Vedení města proto ihned rozhodlo provoz na školách přerušit s výjimkou budovy tzv. Domečku, kde žádné stavební úpravy neprobíhaly.

V pondělí 28. listopadu byl pro žáky zajištěn náhradní program mimo prostory májských škol, včetně stravování. Odpolední školní družina byla zajištěna v Domečku.

V úterý 29. listopadu bude též zajištěn náhradní program včetně stravy, a to do 12.00 hodin. Ranní i odpolední školní družina bude opět v Domečku.

Ve dnech 30. listopadu až 2. prosince budou s největší pravděpodobností vyhlášeny dny ředitelského volna. V případě nutnosti bude opět zajištěn náhradní program pro děti, o které se nebudou moci jejich rodiče postarat. Školní jídelna nebude v provozu, ale náhradní strava pro děti by byla opět zajištěna.

Pro žáky 1. a 2. ročníků ZŠ Máj I a II bude školní výuka probíhat nepřetržitě v Domečku od 28. 11. do 2. 12. (tzn. že případné ředitelské volno se na ně nebude vztahovat).

Obědy ve školní jídelně, které jsou objednány na dny 28. 11. - 2. 12., budou automaticky hromadně odhlášeny.

Rodiče dětí byli o situaci i náhradním programu informováni prostřednictvím médií, internetu, ředitelů škol a také jednotlivě dopisem.

V případě, že se informace o nadlimitních hodnotách potvrdí, přistoupí město neprodleně k takovým sanačním a preventivním opatřením, která naprosto vyloučí nadlimitní přítomnost zdravotně závadných látek v objektech obou škol.
 
 

O dalším dění na školách budete denně informováni prostřednictvím webových stránek škol i města nebo na telefonních infolinkách (od 8 do 20 hodin):

ZŠ Máj I - tel. 607 988 453, www.zsmaj.cz, e-mail lubos.stanek@zsmaj.cz

ZŠ Máj II - 606 792 292, www.zsmaj2.cz, e-mail kancelar@zsmaj2.cz

ZŠ Waldorfská - 725 071 245, www.waldorfcb.cz, e-mail vlckova@waldorfcb.cz