Nájemné město zvyšovat nebude

Nájemníkům městských bytů a nebytových prostor město nezvýší nájemné ani o míru inflace, která byla podle Českého statistického úřadu v roce 2013 v České republice 1,4%.

„Součástí nájemních smluv je i inflační doložka o možnosti navýšit nájemné o míru inflace za předchozí kalendářní rok. Příjmy by sice představovaly částku asi 600 tisíc korun, ale od ní bychom musely odečíst náklady na doručování, nové výpočtové listy, dodatky ke smlouvám a další administrativní kroky. Navíc je třeba brát na zřetel, že se téměř vše zdražuje a lidé mnohdy musejí obracet každou korunu. Naše rozhodnutí nezdražovat vnímám jako dobrou zprávu pro všechny, kteří užívají městské prostory. Konkrétně jde o 1700 bytů a 327 nebytových prostor,“ říká náměstek primátora Miroslav Joch.