Náměstek navštívil zápis do třídy nadaných dětí

Náměstek primátora Viktor Vojtko navštívil zápis mimořádně nadaných dětí do prvních tříd Základní školy Máj II v Českých Budějovicích. Tomu předcházelo vyhledávání těchto dětí, společná setkávání ve škole, rozhovory s rodiči a psychologické vyšetření budoucích prvňáčků. Oproti žákům z běžných tříd výuku mají mimořádně nadané děti upravenou tak, aby se dál rozvíjely ve znalostech, které jsou vzhledem k jejich věku nadstandardní. Mezi pedagogicko – organizační úpravy, které škola využívá, patří vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech, účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky, přeřazení žáka do vyššího ročníku atd. V současné době navštěvují školu 104 žáci z Českých Budějovic a dalších obcí Jihočeského kraje.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 4. 4. 2019.