Náměstek přijal novou děkanku, domluvili se na spolupráci

Náměstek primátora Petr Podhola se setkal s nově zvolenou děkankou Pedagogické fakulty JU Helenu Koldovou. Po gratulaci k jejímu zvolení do funkce se společně ještě s proděkanem Michalem Vančurou věnovali  spolupráci města a fakulty, která v tomto akademickém roce zahájila přípravy nových akreditací pro všechny učitelské studijní programy. „V rámci této spolupráce se nám nabízí jedinečná možnost zohlednění potřeb regionálního školství, a proto vnímáme jako naši povinnost aktivně se podílet na tvorbě a hlavně smysluplné náplni těchto akreditací,“ říká náměstek primátora Petr Podhola. Na společném setkání ředitelů mateřských a základních škol, zástupců PF JČU a zřizovatele v listopadu 2018 bude diskutován i nový model přípravy budoucích učitelů, včetně pojetí studentských praxí. Stranou by neměly zůstat ani otázky celoživotního vzdělávání, aprobovanost a nutné kompetence učitelů budějovických škol, či koncept tzv. klinické školy.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 2. 10. 2018.