Napojení kanalizace a vodovodu uzavře komunikace

Napojení kanalizace a vodovodu na stávající řad částečně uzavře pozemní komunikace v ulici Ke Špačkům u křižovatky s ulicí Jasmínová a úplně je zavře v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Vrbová a Jasmínová. Jde o akci v rámci stavby ZTV Mladé.

Termín: 25. 3.  – 5. 4. 2019, p.č. 2599/54 v kat. území České Budějovice 6 – částečná uzavírka

            16. 4.  – 18. 4. 2019, p.č. 2613 v kat. území České Budějovice 6 – úplná uzavírka

Objízdná trasa povede ulicemi Jasmínová, Osiková a Vrbová.

DIO

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 18. 3. 2019.