Nařízení statutárního města České Budějovice tržní řád, s účinností od 1.1.2020

RM České Budějovice schválila dne 22.11.2021 usnesením č. 1390/2021 Nařízení č. 8/2021, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 3/2019 tržní řád.

Stránka byla upravena uživatelem Hana Zemanová, 5. 1. 2022.