Naše včelky v roce 2014

 

Minulý rok nebyl pro včely příliš příznivý, zejména co se týče vývoje počasí a s tím související nabídky potravních zdrojů.

Po abnormálně teplé zimě přišel rychlý nástup jara a včelky byly ve velice dobré kondici. Teplá zima jim nemohla nijak ublížit, včely mohly plodovat v podstatě celou zimní periodu, což se na jaře projevilo vyšší spotřebou zásob a velice dobře a silně vyzimovanými včelstvy.

Rojení

Bohužel jako každé teplé jaro, začala příroda vegetovat a nakvétat velmi rychle a v podstatě všechny zdroje potravy byly k dispozici najednou a velmi krátký čas. Včely chvilku nevěděly kam dřív, ale toto období bylo velice krátké. Navíc po polovině květu řepky, což je na jaře nejvýznamnější zdroj nektaru, přišlo razantní přibližně jedenáctidenní prudké ochlazení. V té době už  měly včely v úle poměrně dost přineseného nektaru, který během této periody, kdy nemohly ven, z větší části spotřebovaly, ale co bylo horší, nastoupila u nich tzv. rojová nálada.

Bylo to dáno tím, že včelí společenství bylo již velmi početně rozvinuté a včely v podstatě najednou neměly co dělat. Není asi předmětem tohoto článku popisovat příčiny vzniku rojové nálady, kterých je samozřejmě více, ale důsledkem bylo pro včelaře nepříjemné rojení včel, které - pokud se tak děje ve středu města na radnici - je naprostá neradost. A tak nás tu potrápilo pár rojů, které však nebyly všechny jenom z našich včel, jak bylo později zjištěno. Zkrátka se včely rojily všude a během května roje létaly v celém městě a na všech stanovištích.

Přikrmování a léčení

Bohužel po tomto období přišla neskutečně chudá perioda, kterou žijící včelaři pro toto období nepamatují. Díky této hladové periodě byl taky letošní rok včelařsky vyhodnocen jako jeden z nejhorší za několik desetiletí. Já za svou dvacetiletou praxi nezažil, že by se včely musely v červnu přikrmovat. Ale situace byla taková, že pokud by se včelky nepokrmily, asi by neměly ani šanci přežít a pokud ano, šly by do zimy značně oslabené. Druhá snůška tedy úplně absentovala a přišlo podletí, doba podletního léčení včel proti varroáze a krmení.

Včelky byly přeléčeny biopreparátem, jehož účinnou látkou je kyselina mravenčí. Ta na roztoče varroa destuctor s českým názvem kleštík včelí dobře účinkuje a napadení včel a hlavně včelího plodu bylo minimalizováno. Přeléčení včel bylo provedeno dvakrát, a to v červenci a srpnu. Jak se ve světle dalších událostí ukázalo, bylo zcela klíčové pro přežití a zdárné přezimování našich včel. Současně s léčením byla včelstva nakrmena každé zhruba 20 kilogramy cukru. To je množství zásob, které při jejich dobré kondici, zdravotním stavu a dostatku pylových zásob dává záruku dobrého přezimování.

Zazimování

Stejně jako byla vyzimována na začátku letošního roku čtyři včelstva, byla opět čtyři včelstva zazimována. V říjnu, v listopadu a naposledy v polovině prosince byla opět přeléčena proti varroáze a pevně doufáme, že množství parazita bylo sníženo skutečně na úplné minimum; lépe by samozřejmě bylo, pokud byl zničen úplně. Ale většinou se stává, že pár jedinců přes důkladné léčení přežije a dají pak základ nové generaci parazitů, se kterým budeme v příštím roce zase bojovat, stejně jako každý rok před tím. Bohužel to tak je a čeští včelaři si už na tento nekonečný boj museli zvyknout a přijmout to jako smutný fakt.

Po poslední kontrole včel se zdá, že zimují naprosto v pořádku v dobré kondici a že příští rok nám to na radnici bude zase vesele bzučet. Je to radostná zpráva, protože poslední zprávy z celé republiky hovoří v některých částech až o katastrofických úhynech. V souvislosti s tím jsme se opět přesvědčili, že jedině kvalitní podletní léčení v červenci a srpnu dává záruku dobrého přezimování včel. Tak hodně štěstí a zdraví včelám a všem, kdo nám fandí, v roce 2015.