Nástěnka Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027

Vážení partneři v území,

dovolte, abychom vás informovali o tom, že Strategie ITI již nabývá konkrétních obrysů. Oproti loňskému roku, kdy veškeré informace ohledně přípravy ČR na čerpání finančních prostředků EU v novém programovém období 2021+ byly víceméně neurčité a často měly „jepičí“ život, dochází nyní k výraznějšímu posunu. SM ČB se dlouhodobě aktivně zapojuje do diskuse s řídícími orgány, od kterých postupně dochází ke konkretizaci informací nezbytných pro přípravu strategie ITI.

Nyní bychom Vás chtěli informovat o tom, že v únoru 2021 proběhlo na vládě ČR schválení alokací mezi operační programy, které budou implementovat prostředky Evropské unie. Dokument, který byl na vládě ČR předložen a schválen, naleznete v příloze. Jedná se o první zásadní krok pro dopracování operačních programů. Po jejich schválení Evropskou komisí budou programy předloženy vládě ČR. Podle dostupných informací z ministerstev se pak předpokládá vyhlášení prvních výzev operačních programů během 1. čtvrtletí roku 2022.

Na přelomu roku 2020 a 2021 se uskutečnily desítky jednání s partnery v území, jejichž výstupy se v současné době upřesňují. Komplexní informace se zhodnocením poskytneme v příští Aktualitě.

O aktuálním dění v oblasti přípravy ITI strategie Vás budeme pravidelně informovat.

Přípravný tým strategie ITI Českobudějovické aglomerace.

Dne 14. 2. 2022 byl spuštěn oficiální provoz webových stránek ITI, integrovaného nástroje, který bude realizovat implementaci strategických projektů pro území Českobudějovické aglomerace v programovém období 2021-2027.

Aktuality

/ Aktuality ITI / Více

Základní informace

/ Nástěnka Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027 - základní informace. / Více

Průběh přípravy strategie

/ Nástěnka Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027 - průběh přípravy strategie. / Více

Vymezení území

/ Nástěnka Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027 - vymezení území. / Více

Kontakty ITI

/ Kontakty ITI / Více
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 23. 2. 2022.