Nástěnka Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027

Vážení partneři v území,

dovolte, abychom vás informovali o tom, že Strategie ITI již nabývá konkrétních obrysů. Oproti loňskému roku, kdy veškeré informace ohledně přípravy ČR na čerpání finančních prostředků EU v novém programovém období 2021+ byly víceméně neurčité a často měly „jepičí“ život, dochází nyní k výraznějšímu posunu. SM ČB se dlouhodobě aktivně zapojuje do diskuse s řídícími orgány, od kterých postupně dochází ke konkretizaci informací nezbytných pro přípravu strategie ITI.

Nyní bychom Vás chtěli informovat o tom, že v únoru 2021 proběhlo na vládě ČR schválení alokací mezi operační programy, které budou implementovat prostředky Evropské unie. Dokument, který byl na vládě ČR předložen a schválen, naleznete v příloze. Jedná se o první zásadní krok pro dopracování operačních programů. Po jejich schválení Evropskou komisí budou programy předloženy vládě ČR. Podle dostupných informací z ministerstev se pak předpokládá vyhlášení prvních výzev operačních programů během 1. čtvrtletí roku 2022.

Na přelomu roku 2020 a 2021 se uskutečnily desítky jednání s partnery v území, jejichž výstupy se v současné době upřesňují. Komplexní informace se zhodnocením poskytneme v příští Aktualitě.

O aktuálním dění v oblasti přípravy ITI strategie Vás budeme pravidelně informovat.

Přípravný tým strategie ITI Českobudějovické aglomerace.

Aktuality

/ Aktuality ITI / Více

Základní informace

/ Nástěnka Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027 - základní informace. / Více

Průběh přípravy strategie

/ Nástěnka Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027 - průběh přípravy strategie. / Více

Vymezení území

/ Nástěnka Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace 2021-2027 - vymezení území. / Více

Kontakty ITI

/ Kontakty ITI / Více
Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 18. 3. 2021.