Vymezení území

Vymezení území ITI Českobudějovické aglomerace.

Vymezení území, jako základní předpoklad pro zahájení přípravy strategie ITI, bylo definitivně nastaveno v únoru 2020. Na rozdíl od současného programového období 2014 - 2020, kdy rozsah území IPRÚ vygenerovala analýza strategického dokumentu Strategie IPRÚ, rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR), že území jednotlivých aglomerací budou nastavena tzv. ze shora - ze strany MMR. Vymezení území pro všech 13 aglomerací ITI provedl na základě veřejné zakázky odborný tým složený z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Urbánní a regionální laboratoře. Příprava vymezení území proběhla od ledna 2019 do února 2020.

Vymezení území ITI Českobudějovické aglomerace zahrnuje celkem 81 obcí a je znázorněno tabulkově a graficky na níže uvedených odkazech:

- Vymezení území v tabulkovém přehledu

- Vymezení území v grafickém znázornění

Na webovém portálu Mapy.cz je uvedeno vymezení území území ITI Českobudějovické aglomerace pod následujícím odkazem:

https://mapy.cz/zakladni?x=14.5215071&y=49.0127601&z=11&source=area&id=5...

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 17. 2. 2021.