Základní informace

Co je ITI a k čemu slouží?
Na základě řady zkušeností ze stávajícího období bude i v novém programovém období EU 2021-2027 využíván územní nástroj „Integrované teritoriální investice Českobudějovické aglomerace" (ITI), který v ČR pomohl nastartovat společné plánování a spolupráci velkých měst a jejich přirozeného zázemí již v tomto programovém období 2014-2020 pod názvem IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice).
Zástupci statutárního města České Budějovice - nositele ITI Českobudějovické aglomerace od zahájení přípravy v r. 2019 dojednávají s řídícími orgány operačních programů financovaných z EU co nejlepší podmínky pro financování projektů v aglomeraci. Souběžně probíhají jednání nositele ITI s partnery v území v oblasti veřejné správy, vzdělávání, podnikatelským sektorem a církví.

Nástroj územní dimenze ITI Českobudějovické aglomerace dává partnerům - subjektům, kteří jsou v území ITI (vymezení území je uvedeno na stránce Vymezení území) možnost realizovat projekty zařazené v rámci strategie ITI, která bude po svém schválení, které by mělo proběhnout v druhé polovině roku 2021, disponovat rezervovanou alokací a nebudou nuceni soutěžit své projekty v rámci individuálních celorepublikových výzev. Základní podmínkou, která je řídícími orgány vyžadována, je stupeň připravenosti projektů k realizaci, které budou součástí strategie, a to minimálně ve fázi vydaného územního rozhodnutí. Tyto projekty musí vykazovat charakter strategického projektu, což znamená že svým významem a dopadem budou mít zásadní vliv pro rozvoj vymezené aglomerace. Dalším nezbytným předpokladem je schválení dokumentu Strategie ITI Českobudějovické aglomerace řídícími orgány. Příprava těchto zásadních kroků je koordinována nositelem strategie - Statutárním městem České Budějovice, které zpracovává strategický dokument a realizuje jednání s partnery v území. Konkrétnější informace o průběhu přípravy jsou uvedeny na stránce Průběh přípravy strategie.

 

 

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Käfer, 16. 12. 2020.