Návrat Samsona

Včera sejmutá socha Samsona bude vrácena na kašnu na náměstí Přemysla Otakara II. ve čtvrtek 3. září 2015 v 8.00 hodin. Závada na výtlaku v horní trysce ve lví tlamě byla potvrzena a nyní se pracuje na jejím odstranění.