Návrh nového územního plánu bude projednán na radnici

Společné jednání o návrhu nového územního plánu obce Úsilné se uskuteční 11. března 2008 od 10.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v českobudějovické radnici za účasti dotčených orgánů a zástupců okolních obcí. Lhůta pro uplatnění stanovisek a připomínek je do 10. dubna 2008. Do tohoto data je také možné nahlédnout do návrhu ÚP přímo na odboru územního plánování a architektury, který sídlí na  náměstí Přemysla Otakara II.