Návrh zadání ÚP ČB je opětovně zveřejněn k připomínkování

Návrh zadání ÚP ČB je zveřejněn od 27. 4. 2020 spolu s veřejnou vyhláškou na úřední desce a na webových stránkách města. K návrhu zadání ÚP ČB může každý uplatnit písemně své připomínky do 27. 5. 2020 u pořizovatele, kterým je Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice

dokumentace Návrhu zadání ÚP ČB a veřejná vyhláška k nahlédnutí zde