Úřední deska

Návrh zadání územního plánu České Budějovice

Veřejná vyhláška k návrhu zadání územního plánu České Budějovice

- vystavení k veřejnému nahlédnutí návrhu zadání územního plánu České Budějovice v k. ú. České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České
   Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice, Kaliště u Českých Budějovic (dále jen „zadání ÚP“)

Přílohy:

- veřejná vyhláška v plném znění

- návrh zadání ÚP


 

Vyvěšeno: 
02.03.2020 - 02.04.2020