Návrh změny územního plánu v Červeném Dvoře je vystaven

Až do 17. srpna 2006 bude na veřejné desce magistrátu a na odboru územního plánování a  architektury vystaven k veřejnému nahlédnutí návrh zadání změny územního plánu v lokalitě Červený Dvůr. „Návrh předpokládá změnu funkčního využití v území, které je ze tří stran ohraničeno stávajícími ulicemi Fr. Halase, Osiková a Jasanová, z východní strany sousedí s rodinnými domy, a to ze  sportu a rekreace na individuální bydlení v předměstí,“konkretizuje statutární náměstek primátora Juraj Thoma a doplňuje, že  navrhovatelem této změny je město, které je zároveň většinovým vlastníkem řešeného území. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 14. srpna od 15.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva.