Návrh změny ve Stromovce je veřejně vystaven

Návrh zadání změny územního plánu v českobudějovické Stromovce, v okolí areálu motelu,  bude až do 25. července 2006 veřejně vystaven na úřední desce magistrátu. „Záměr předpokládá změnu funkčního využití ve východní části lokality ze současného zastavitelného území pro sport a rekreaci na zastavitelné území zahradního bydlení, přičemž zbývající část předmětného makrobloku zůstane zachována ve stávající podobě,“upřesňuje statutární náměstek primátora Juraj Thoma. Finanční náklady spojené se zpracováním změny bude hradit navrhovatel, společnost Motel Dlouhá louka. „Veřejné projednání se bude konat 17. července od 15.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města,“doplňuje náměstek Thoma.