Navrhněte nositele Ceny města za rok 2013

Cenu města za významný a mimořádný počin nebo dílo, které bylo vytvořeno v uplynulém roce udělují zastupitelé na návrh městské rady. Návrhy kandidátů mohou občané zasílat odboru kanceláře primátora do 30. května 2014.

„Jedinou podmínkou pro návrh na udělení Ceny města je, že mimořádné dílo či výkon anebo počin, se stal v předchozím roce, tj. v roce 2013. Každoročně se i přesto objevují návrhy na udělení ceny za celoživotní dílo. K takovému ocenění je ale určena medaile Za zásluhy, která se uděluje každoročně při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu,“ vysvětluje primátor Juraj Thoma.

Cena města se předává laureátovi při slavnostním setkání a představuje ji pamětní list, zápis do pamětní knihy města a finanční odměna. Získat jí může jednotlivec i kolektiv. Návrh na udělení musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného kandidáta, zdůvodnění předkládaného návrhu a jméno a adresu navrhovatele.