Navrhovaná změna rozšíří průmyslový areál a usnadní propojení Suchého Vrbného a Hlinska

Změna územního plánu v lokalitách Vrbenská a Suché Vrbné se týká  průmyslového obvodu v katastrálním území České Budějovice 4 a 5. „Řeší zejména změnu způsobu využití na zastavitelné území pro pracovní aktivity a průmyslovou výrobu, čímž bude umožněn další rozvoj a rozšíření stávajícího podnikatelského areálu, dále úpravu části trasy plánované komunikace propojující ulice Hlinskou a Hraniční a nově navrženou plochu umožňující smíšenou individuální zástavbu,“ shrnuje návrh náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Veřejné projednání zmiňovaného návrhu se uskuteční 25. února 2013 od 16.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v budově historické radnice.