Navrhovaná změna územního plánu se týká lokality České Vrbné

Návrh změny územního plánu v lokalitě České Vrbné, který bude vystaven k veřejnému nahlédnutí až do 23. ledna 2012, předpokládá využití stávajícího nezastavitelného území zemědělského půdního fondu na zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v příměstí.

„V rámci tohoto zastavitelného území je umožněna různorodá výstavba. Lze zde vybudovat jak objekty pro bydlení, tak i podnikatelské objekty podstatně nerušící bydlení, které jsou zaměřené především na poskytování široké škály služeb, například obchodních, administrativních, vzdělávacích, kulturních, sportovních a rekreačních,“ přibližuje obsah návrhu náměstkyně primátora Ivana Popelová. 

O změnu požádal už před několika lety jeden z vlastníků pozemků, tenkrát pro umožnění provozování autobazaru na dobu trvalou. „Změna byla ale pozastavena do doby vyřešení vedení severní tangenty, která byla zakotvena v konceptu nadřazené dokumentace. V září 2011 vydali krajští zastupitelé Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, z nichž je již patrné vedení severní tangenty. Proto byl proces pořizování opět zahájen. Zároveň bylo zpracováno nové zadání změny územního plánu tak, aby odpovídalo platnému stavebnímu zákonu a prověřilo možnosti dopravního napojení nové rozvojové lokality s ohledem na aktuální situaci,“ vysvětlila náměstkyně Ivana Popelová.