Navrhované změny 'psí vyhlášky' stručně a přehledně

Vyhláškou o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích se 14. března budou zabývat českobudějovičtí zastupitelé. Návrh nového předpisu již projednala rada města, k jeho znění se již vyjádřilo také ministerstvo vnitra.

"Dosavadní vyhláška z roku 2005 obsahovala celou řadu ustanovení, která už nebyla v souladu s platnými zákony nebo rozhodnutími ústavního soudu. Proto jsme přistoupili k její nové tvorbě a rozhodli se zapojit do její přípravy také samotné Budějovičáky. Tuto možnost využily desítky občanů a já děkuji všem, kteří nám své připomínky přišli říct osobně nebo je zaslali v dopisech, elektronickou poštou či prostřednictvím radničního facebooku," dodává primátor Juraj Thoma. Co se nezmění

Co se změní

  • povinnost mít psa na vodítku v historickém jádru města (včetně parku Na Sadech) a v lokalitě Vrbenské rybníky
  • místa, na která se se psy nesmí vstupovat vůbec: dětská hřiště, pískoviště, koupaliště, sportoviště a jiná veřejná prostranství označená následujícím piktogramem

Piktogram

  • povinnost mít psa označeného evidenční známkou, pokud se pohybuje na veřejném prostranství
  • povinnost mít psa na vodítku na Lannově třídě, Sokolském ostrově, v parku Háječek a na společných stezkách pro chodce a cyklisty 
  • při pohybu na stezce pro chodce a cyklisty (viz modré dopravní značky) nesmí být délka vodítka, tedy vzdálenost mezi psem a doprovázející osobou, větší než 1 m 

Značka     Značka

  • délka platnosti evidenční známky: nově budou známky jen roční, tj. budou se muset každý rok vyměňovat (držitel psa obdrží vždy novou známku oproti zaplacení poplatku za daný rok) 
  • osvobození od povinnosti nosit známku u psů trvale označených (čipovaných / tetovaných), u nichž se zvažuje úplné osvobození od poplatků (bude předmětem jednání k vyhlášce o místních poplatcích) 
  • je výslovně zakotvena povinnost sbírat psí exkrementyPravidla pohybu jiných zvířat

  • zákaz vstupu na veřejná prostranství s hospodářskými zvířaty včetně koní a poníků v historickém jádru města; výjimku tvoří potahová vozidla tažená koňmi na komunikacích a kulturní či jiné akce určené radou města (např. poníci na vánočních trzích)