Návrhy kandidátů na Cenu města je možné podávat do 29. května 2015

 

Cena města za rok 2014

Cenu města za významný a mimořádný počin udělují zastupitelé na návrh městské rady. Návrhy kandidátů mohou občané zasílat odboru kanceláře primátora do 29. května 2015. „Jedinou podmínkou je, že mimořádné dílo, výkon či počin, se stal v předchozím roce, tj. v roce 2014. Každoročně se i přesto objevují návrhy na udělení ceny za celoživotní dílo. K takovému ocenění je ale určena medaile Za zásluhy, která se uděluje každoročně při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu,“ vysvětluje primátor Jiří Svoboda.

Cena města se předává laureátovi při slavnostním setkání a představuje ji pamětní list, zápis do pamětní knihy města a finanční odměna. Získat jí může jednotlivec i kolektiv. Návrh na udělení musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného kandidáta, zdůvodnění předkládaného návrhu a jméno a adresu navrhovatele. Kancelář primátora k dnešními dni eviduje dva podané návrhy.

Statut ceny města