Návrhy na Cenu města do konce května

Na návrh primátora pozměnili v loňském roce zastupitelé statut Ceny města. Cena se už neuděluje za celoživotní práci, ale pouze za mimořádný počin v uplynulém roce. Její náležitosti nově spravuje kancelář primátora namísto odboru kultury a finanční ocenění, které se k ceně váže, se snížilo ze 100 na 25 tisíc korun.

Cena zůstává nejvyšším oceněním pro zasloužilé občany, ale udělovat se bude pouze za výjimečné výkony za uplynulý kalendářní rok. Porovnávání celoživotních zásluh a jednorázových počinů, jak to umožňoval dosavadní statut, bylo obtížné. Možnost ocenit celoživotní práci navíc skýtají medaile Za zásluhy a Za statečnost, které se udělují od roku 2008,“ vysvětlil primátor Juraj Thoma.

S ohledem na zkrácení období, za něž se cena uděluje, byl snížen i finanční dar. „Stále je to jediné oficiální městské ocenění spojené s finanční odměnou,“ upozornil primátor. Medaile Za zásluhy a Za statečnost udělované k 28. říjnu jsou pouze čestné.

O udělení Ceny i nadále rozhoduje zastupitelstvo na doporučení rady města.

Návrhy na udělení Ceny města za rok 2009 mohou občané podávat kanceláři primátorado 31.května 2010.