Návrhy na Cenu města za rok 2011

Návrhy kandidátů na Cenu města za významný a mimořádný počin nebo dílo, které bylo vytvořeno v loňském roce, mohou občané zasílat přímo do kanceláře primátora do 7. června 2012.

„Cena města zahrnuje grafický list, výtvarný symbol se znakem města, finanční odměnu a zápis do městské kroniky. Získat jimůže jednotlivec i kolektiv,“ říká primátor Juraj Thoma. Návrh na udělení musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného kandidáta, zdůvodnění předkládaného návrhu a jméno a adresu navrhovatele.