Návštěva z Akka, Izrael

Náměstek primátora Jaromíř Talíř dnes přijal zástupkyni izraelského města Akko, které vyjádřilo zájem o navázání spolupráce s Českými Budějovicemi. Paní Gal Dekelová se seznámila s městem, jeho historií i současností a prohlédla si budovu magistrátu na náměstí Přemysla Otakara II. O případném navázání partnerství rozhoduje rada města a zastupitelstvo města.

Stránka byla upravena 26. 4. 2018.