Názvy budějovických ulic

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vč. dalších změn a doplňků, "obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství."

Na základě usnesení zastupitelstva města číslo 145/2006 ze dne 29. června 2006 předkládá návrhy k označení nových ulic a veřejných prostranství orgánům města sedmičlenná pracovní skupina, kterou tvoří primátor města, zástupce Jihočeského muzea, zástupce Státního okresního archivu, zástupce Jihočeské univerzity, člen Klubu za staré Budějovice, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a vedoucí oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů magistrátu města.

Stručný výklad názvů veřejných prostranství v Českých Budějovicích

 

TIP: pro vyhledání konkrétní ulice použijte klávesy CTRL+F

A. Krejčího - Antonín Krejčí (1812-1872), čb. vlastenecký kněz

A. Kříže - Alois Kříž (1881-1945), čb. politik a redaktor

A. Trägera - Adolf Träger (1888-1965), čb. malíř

Alešova - Mikoláš Aleš (1852-1913), český malíř

Ant. Barcala - Ant. Barcal (1847-1927), čb. rodák, operní pěvec

Ant. Janouška - Antonín Janoušek (1877-1941), český levicový politik a novinář

Ant. Slavíčka - Antonín Slavíček (1870-1910), český malíř

Ant. Sovy - Antonín Sova (1864-1928), český básník

Antala Staška - Antal Stašek (1843-1931), český spisovatel

B. Martinů - Bohuslav Martinů (1890-1959), český hudební skladatel

B. Němcové - Božena Němcová (1820-1862), česká spisovatelka

B. Smetany - Bedřich Smetana (1824-1884), český hudební skladatel

Bachmačská - Bachmač, město na Ukrajině, místo vítězné bitvy československých legií v roce 1918

Beránkovo nábřeží - Josef Beránek (1897-1942), starosta obce Rožnova a starosta rožnovského Sokola, popraven nacisty za heydrichiády

Bezdrevská - Bezdrev, rybník poblíž Hluboké nad Vltavou

Biskupská - v ulici stojí residence českobudějovických biskupů

Blahoslavova - Jan Blahoslav (1523-1571), český humanistický spisovatel

Boh. Kafky - Bohumil Kafka (1878-1942), český sochař

Boleslavova - Boleslav I. (+ 972 nebo 967), český přemyslovský kníže

Boletická - Boletice, ves u Českého Krumlova, sídlo domnělého slovanského kmene Boleticů

Borovanská - Borovany, město poblíž Č. Budějovic

Boršovská - Boršov nad Vltavou, obec poblíž Č. Budějovic

Bořivojova - Bořivoj I. (asi 852/3 - asi 888/9) - první doložený český kníže z rodu Přemyslovců

Brandlova - Petr Jan Brandl (1668-1735), český barokní malíř

Branišovská - podle směru ke vsi Branišovu

Brigádnická - sousední školní budova postavena r. 1963 brigádníky

Brožíkova - Václav Brožík (1851-1901), český malíř

Březová - obecný název podle stromů bříz

Budivojova - Budivoj ze Železnice, český šlechtic, který počátkem 13. století založil osadu Budivojovice, jejíž jméno převzalo pozdější město České Budějovice

Budovcova - Václav Budovec z Budova (1551-1621), český šlechtic českobratrského vyznání, popravený 1621 v Praze

Bujanovská - podle obce Bujanov, kde se nacházela přepřažní stanice koněspřežní železnice

Buzulucká - Buzuluk, ruské město, kde se 1942 začalo formovat československé vojsko v Sovětském svazu

Čajkovského - Petr Iljič Čajkovskij (1840-1893), ruský hudební skladatel

Čéčova - Čéč ze Železnice nebo z Budivojovic, český šlechtic, majitel území, na kterém král Přemysl Otakar II. založil město České Budějovice

Čechova - Svatopluk Čech (1846-1908), český básník a prozaik

Čelakovského - František Ladislav Čelakovský (1799-1852), český básník a filolog, sběratel slovanského folklóru

Česká - ulice již ve středověku osídlena českým obyvatelstvem

České Vrbné - podle převládajícího porostu

Dalimilova - tzv. Dalimil (+ po 1315), jméno je tradičně přisuzováno anonymnímu autoru nejstarší česky psané veršované kroniky

Dělnická - ulice byla ve 20. letech obydlena především dělnictvem

Dienzenhoferova - Kilián Ignác Dienzenhofer (1689-1751), český barokní architekt

Dlouhá - v době svého vzniku byla delší v porovnání se sousední ulicí Krátkou (dnes Jaromíra Boreckého)

Dobrovodská - podle směru na Dobrou Vodu

Dolní - podle polohy (oproti ulici Horní, položené o něco výše)

Doubravická - podle nedaleké obce Doubravice

Doudlebská - podle nedaleké obce Doudleb

Dr. Bureše - Rudolf Bureš (1906-1980), lékař, od května 1945 předseda městského národního výboru v ČB

Dr. Stejskala - Josef Stejskal (1897-1942), čb. středoškolský pedagog, dramaturg a režisér Jihočeského divadla

Dr. Tůmy - Svatomír Tůma (1870-1911), čb. lékař a kulturní pracovník

Drátenická - obecný název podle řemesla

Družstevní - zástavba vznikla kol. 1920 družstevním způsobem

Dubenská - podle blízké obce Dubného

Dukelská - Dukla, místo v Polsku, kde proběhla krvavá válečná operace (1944), po níž sovětská armáda vstoupila na území Slovenska

Dvořákova - Antonín Dvořák (1841-1904), český hudební skladatel

E. Beneše - Edvard Beneš (1884-1948), druhý československý prezident

E. E. Kische - Egon Erwin Kisch (1885-1948), pražský žurnalista a prozaik židovského původu

E. Pittera - Emil Pitter (1887-1943), čb. výtvarník a pedagog

E. Rošického - Evžen Rošický (1914-1942), český atlet

El. Krásnohorské - Eliška Krásnohorská (1847-1926), česká spisovatelka

Emy Destinové - Ema Destinová (1878-1930), česká operní pěvkyně, zemřela v ČB

Erbenova - Karel Jaromír Erben (1811-1870) čes. básník a historik

F. A. Gerstnera - Franz Anton Gerstner (1793-1840), technik, realizoval stavbu koněspřežky z ČB do Lince

Fr. Bílka - František Bílek (1872-1941), český sochař

Fr. Halase - František Halas (1901-1949), český básník

Fr. Hrubína - František Hrubín (1910-1971), český básník a spisovatel

Fr. Ondříčka - František Ondříček (1857-1922), český hudební pedagog, houslista a skladatel

Fr. Škroupa - František Škroup (1801-1862), český hudební skladatel a dirigent, autor melodie české národní hymny

Fráni Šrámka - Fráňa Šrámek (1877-1952), český básník a prozaik

Fügnerova - Jindřich Fügner (1822-1864), spoluzakladatel Sokola

Generála Svobody - Ludvík Svoboda (1895-1979), velitel československého vojenského sboru v Sovětském svazu, později československý prezident

Goethova - Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), německý spisovatel

Grünwaldova - Vendelín Grünwald (1812-1885), čb. právník a politik, spoluzakladatel Besedy

H. Kvapilové - Hana Kvapilová (1860-1907), česká herečka

H. Malířové - Helena Malířova (1874-1940), čes. spisovatelka

Haklovy Dvory - podle majitele jednoho ze dvorů, měšťana Haklina

Hálkova - Vítězslav Hálek (1835-1874), český básník a spisovatel

Havlíčkova - Karel Havlíček Borovský (1821-1856), český novinář, spisovatel a politik

Heritesova - František Herites (1851-1929), český spisovatel

Heřmánková - obecný název podle rostlin heřmánků

Heydukova - Adolf Heyduk (1835-1923), český básník

Hirzova - Hirzo z Klingenbergu (+ 1275), český šlechtic, který z pověření krále Přemysla Otakara II. organizoval založení města Českých Budějovic

Hlinecká - podle směru ke vsi Hlinsku

Hlinská - podle směru ke vsi Hlinsku

Hlubocká - podle blízkého města Hluboké nad Vltavou

Holečkova - Josef Holeček (1853-1929), český spisovatel

Holkovská - podle obce Holkov, kde se nacházela přepřažní stanice koněspřežní železnice

Horní - obecný název podle polohy (výše než Dolní ulice)

Horymírova - Horymír, postava nejstarších českých pověstí

Hosínská - podle blízké obce Hosína

Hradební - ulice sleduje průběh někdejších městských hradeb

Hraniční - ulice vede podél hranic českobudějovického katastru

Hroznová - starobylé jméno podle hostince U hroznu

Hůrská - podle blízké obce Hůr

Husova - Jan Hus (asi 1371-1415), český kazatel a náboženský reformátor, upálen

Chelčického - Petr Chelčický (asi 1390 - asi 1460), český náboženský reformátor a filozof

Chlumecká - podle obce Chlumec (mezi Kamenným Újezdem a Zlatou Korunou)

Ivana Olbrachta - Ivan Olbracht (1882-1952), český spisovatel

J. B. Foerstera - Josef Bohuslav Foerster (1859-1951), český hudební skladatel a pedagog

J. Hurta - Jan Hurt

J. K. Chmelenského - Josef Krasoslav Chmelenský (1800-1839), český básník, literární a divadelní kritik

J. Š. Baara - Jindřich Šimon Baar (1869-1925), český spisovatel

Jabloňová - obecný název podle jabloní

Jalovcová - obecný názec podle rostlin jalovců

Jana Buděšínského - Jan Buděšínský (1908-1942), představitel komunistického odboje za II. světové války v ČB, popraven

Jana Čapka - Jan Čapek (1876-1918), spoluzakladatel čsl. legií v Itálii, padl v bojích na Piavě

Jana Čarka - Jan Čarek (1898-1966), český básník

Jana Kollára - Ján Kollár (1793-1852), český a slovenský básník

Jana Masaryka - Jan Masaryk (1886-1948), český diplomat a politik, 1945-1948 ministr zahraničních věcí

Jana Milíče - Jan Milíč z Kroměříže (+ 1374), husitský kazatel a náboženský spisovatel

Jana Opletala - Jan Opletal (1915-1939), student University Karlovy, smrtelně zraněn při demonstraci nacistickými okupanty

Jana Štursy - Jan Štursa (1880-1925), český sochař

Janáčkova - Leoš Janáček (1854-1928), český hudební skladatel

Jánošíkova - Juraj Jánošík (1688-1713), slovenský lidový hrdina, popravený jako vůdce zbojnické skupiny

Janská - podle kostela sv. Jana Nepomuckáno

Jaromíra Boreckého - Jaromír Borecký (1869-1951), čb. rodák, český básník, orientalista a překladatel

Jaroslava Bendy - Jaroslav Benda (1913-1942), čb. sochař, představitel komunistického odboje za II. svět. války, popraven

Jaroslava Haška - Jaroslav Hašek (1883-1923), český spisovatel

Jaroslava Hůlky - Jaroslav Hůlka (1899-1924), český básník a spisovatel

Jaroslava Ježka - Jaroslav Ježek (1906-1942), český hudební skladatel

Jasanová - obecný název podle stromů jasanů

Jaselská - Jaslo, město v Polsku, kde proběhla tzv. jaselská operace (1945), jíž se zúčastnilo československé dělostřelectvo

Jasmínová - obecný název podle rostlin jasmínů

Javorová - obecný název podle stromů javorů

Jedlová - obecný název podle stromů jedlí

Jeremiášova - Bohuslav Jeremiáš (1859-1918), čb. hudební skladatel a pedagog

Jeronýmova - Jeroným Pražský (1365-1416), český filozof a náboženský reformátor, upálen v Kostnici

Jindřicha Jindřicha - Jindřich Jindřich (1876-1967), český hudební skladatel a etnograf

Jindřicha Plachty - Jindřich Plachta (1899-1951), český herec

Jiráskovo nábřeží - Alois Jirásek (1851-1930), český spisovatel

Jírovcova - Vojtěch Matyáš Jírovec (1763-1850), čb. rodák, český hudební skladatel, působící v cizině

Jirsíkova - Jan Valerián (1798-1883), českobudějovický biskup, zakladatel českého gymnasia

Jiřího z Poděbrad - Jiří z Poděbrad (1420-1471), český šlechtic a 1458-1471 český král

Jizerská - podle české řeky Jizery

Jižní - podle polohy na jižním okraji Nemanic

Josefa Dietricha - Josef Dietrich (1676 nebo 1677 - 1753), barokní sochař, působící v CB

Josefa Dobrovského - Josef Dobrovský (1753-1829), český jazykovědec a historik

Josefa Hloucha - Josef Hlouch (1902-1972), čb. biskup

Josefa Hory - Josef Hora (1891-1945), český básník a kritik

Josefa Lady - Josef Lada (1887-1957), český malíř a spisovatel

Josefa Lomského - Josef Lomský (1894-1981), kulturní pracovník a historik v ČB

Josefy Kolářové - Josefa Kolářová (1892-1943), čb. levicová politička, zahynula v koncentračním táboře

Jubilejní - ulice dokončena r. 1928 k výročí republiky

Jungmannova - Josef Jungmann (1773-1847), český jazykovědec a básník

Jungmannovo náměstí - dtto

K Dolíčku - do názvu převzato starší pomístní jméno

K Lučinám - obecný název podle polohy

K Rybníku - ulice končí u hráze rybníka Čertíku

K Úsilnému - podle nedaleké obce Úsilného

K. V. Raise - Karel Václav Rais (1859-1926), český spisovatel

Kališnická - kališníci (utrakvisté), stoupenci přijímání "pod obojí způsobou", základního ideologického prvku husitství a později Jednoty bratrské

Kaliště - podle bahnité půdy s kališti zvěře

Kamarytova - Josef Vlastimil Kamarýt (1797-1833), český kněz, básník a sběratel lidových písní

Kamenická - v ulici bydleli a pracovali v době jejího vzniku převážně kameníci

Kamnářská - obecný název podle řemesla

Kanovnická - v ulici bydleli od konce 18. století kanovníci zdejší katedrální kapituly

Kaplířova - Kašpar Kaplíř ze Sulevic (1535-1621), český šlechtic, popravený za účast na stavovském povstání

Karla Buriana - Karel Burian (1870-1924), český operní pěvec

Karla Fleischmanna - Karel Fleischmann (1897-1944), čb. lékař, výtvarník a spisovatel židovského původu, zahynul v koncentračním táboře

Karla Chocholy - Karel Chochola (1893-1942), čb. architekt a pedagog, popraven nacisty

Karla IV. - Karel IV. (1316-1378), římský císař a český král

Karla Kovařovice - Karel Kovařovic (1862-1920), český hudební skladatel a dirigent

Karla Lávičky - Karel Lávička (1909-1942), představitel komunistického odboje za II. světové války na Českobudějovicku, popraven

Karla Šafáře - Karel Šafář (1889-1970), čb. pedagog, kulturní pracovník a překladatel

Karla Šatala - Karel Šatal (1915-1942), čb. pedagog, příslušník protifašistického odboje, popraven

Karla Štěcha - Karel Štěch (1908-1982), čb. malíř a grafik

Karla Tomana - Karel Toman (1877-1946), český básník

Karla Uhlíře - Karel Uhlíř (1903-1944), dělník čb. smaltovny, umučen v nacistickém koncentračním táboře

Karla Vinařického - Karel Alois Vinařický (1803-1869), český básník a překladatel antických děl

Karla Weise - Karel Weis (1862-1944), český hudební skladatel

Karoliny Světlé - Karolina Světlá (1830-1899), čes. spisovatelka

Kasárenská - ulice probíhá podél areálu kasáren

Kaštanová - v dolní části ulice rostl dříve mohutný kaštan

Ke Střelnici - ulice směřuje ke střelnici v Šindlových Dvorech

Ke Studánce - podle směru ke studánce, která bývala u cesty

Ke Špačkům - pravděpodobně podle německého pojmenování někdejšího objektu, který sloužil na uskladnění nářadí na manipulaci s pískem - Spatenhäusl (více v článku Jana Schinka v Českobudějovickém deníku)

Kijevská - Kijev/Kyjev, hlavní město Ukrajiny, jehož osvobozování se r. 1943 zúčastnila československá vojenská jednotka

Klaricova - Klaric, původně mincmistr v Kutné Hoře, od 1296 první známý českobudějovický rychtář

Klavíkova - František Josef Klavík (1798-1878), starosta města Českých Budějovic v letech 1850-1857 a 1861-1865

Klostermannova - Karel Klostermann (1848-1923), český spisovatel

Kněžská - v ulici bydleli ve středověku většinou kněží a další kostelní zaměstnanci

Kněžskodvorská - podle směru ke vsi Kněžským Dvorům

Kolářská - obecný název podle řemesla

Komenského - Jan Ámos Komenský (1592-1670), český filozof, pedagog a spisovatel

Kopretinová - obecný název podle rostlin kopretin

Korandova - Václav Koranda (+ 1453), radikální husitský kazatel

Kosmova - Kosmas (asi 1045 - 1125), autor České kroniky

Kostelní - podle polohy u kostela sv. Václava

Kozinova - Jan Kozina (1652-1695), vůdce chodského povstání, popraven v Plzni

Kpt. Jaroše - Otakar Jaroš (1912-1943), československý důstojník, padl v boji u Sokolova na Ukrajině

Kpt. Nálepky - Jan Nálepka (1912-1943), slovenský důstojník, velitel partyzánského oddílu, padl v boji

Krajinská - stará komunikace směřující k centrálním oblastem české země (krajiny)

Krátká - obecný název, vyjadřuje malou délku ulice

Krčínova - Jakub Krčín z Jelčan (1535-1604), český šlechtic, regent rožmberských panství, zakladatel četných dvorů, ovčínů a rybníků

Krokova - Krok, postava z nejstarších českých pověstí (kníže)

Krumlovská - podle jihočeského města Českého Krumlova

Křižíkova - František Křižík (1847-1941), český elektrotechnik a vynálezce

Kubatova - Jakub Kubata (+1581 ?) - legendární postava jihočeských dějin, údajně popraven jako vůdce selské vzpoury na zbudovských Blatech

Květná - obecný název, ulice vede mezi zahradami

L. B. Schneidera - Lukáš Bernard Schneider (1717-1782), čb. pekař a autor městské kroniky

L. M. Pařízka - Ladislav Mikeš Pařízek (1907-1988), čb rodák, cestovatel a spisovatel

Labská - název podle české řeky Labe

Lannova - Vojtěch Lanna (1805-1866), čb. rodák, loďmistr a průmyslník

Ledenická - podle směru k Ledenicím

Lesní - ulice je orientována k lesům u Starých Hodějovic

Lhenická - podle jihočeského městečka Lhenic

Libničská - podle nedaleké obce Libniče (úředně Libníče)

Libušina - Libuše, postava nejstarších českých pověstí (kněžna)

Lidická - Lidice, obec vyhlazená za heydrichiády nacisty

Lipenská - Lipno nad Vltavou, místo proslulé stavbou přehrady

Lipová - obecný název podle výsadby lip

Litvínovická - komunikace směřující k obci Litvínovicím

Lomená - ulice je v půdorysu zalomená

Loucká

Luční - obecný název

Ludvíka Kuby - Ludvík Kuba (1863-1956), český malíř

Macharova - Josef Svatopluk Machar (1864-1942), český básník

Máchova - Karel Hynek Mácha (1810-1836), český básník a prozaik

Malebná - obecný název

Mánesova - Josef Mánes (1820-1871), český malíř

Mariánské náměstí - podle barokního sloupu se sochou P. Marie

Marie Svobodové - Marie Svobodová (1871-1960), česká herečka, působila a zemřela v ČB

Marie Vydrové - Marie Vydrová (1851-1946), čb. levicová politička

Matice školské - Matice školská, čb. spolek, který se od r. 1872 věnoval podpoře českého školství ve městě

Maxmiliána Millauera - Maxmilián František Millauer (1784-1840), čb. vlastenecký mnich, historik a spisovatel

Mayerova - Jan Karel Mayer (1875-1910), čb. národně-socialistický politik, veřejný pracovník a redaktor

Mechová - obecný název podle mechu

Mezi Tratěmi - podle polohy mezi dvěma tělesy železnice

Mikuláše Faulfiše - Mikuláš Faulfiš (kolem 1380-1411), čb. rodák, přítel Mistra Jana Husa

Mikuláše z Husi - Mikuláš z Husi a Pístného (kol. 1375 -1420), český šlechtic, husitský politik a hejtman

Milady Horákové - Milada Horáková (1901-1950), česká národně-socialistická politička, ve vykonstruovaném procesu odsouzena k trestu smrti

Miroslava Chlajna - Miroslav Chlajn (1904-1943), čb. důstojník, příslušník protifašistického odboje, zahynul v koncentračním táboře

Mlýnská - v ulici se nachází bývalý Přední a Zadní mlýn

Na Bělidle - převzato starší pomístní jméno (na břehu Mlýnské stoky se bělilo prádlo)

Na Blatech

Na Děkanských polích - starší pomístní název, pozemky náležely budějovickému děkanství

Na Dlouhé louce - tradiční pomístní jméno, jímž se označoval velký komplex luk na levém břehu Vltavy

Na Hraničkách - převzato starší pomístní jméno, odvozené podle polohy na hranicích katastru

Na Jízdárně - ulice vznikla v prostoru bývalé jízdárny kasáren

Na Mlýnské stoce - ulice probíhá podél Mlýnské stoky

Na Nábřeží - ulice probíhá podél břehu Malše

Na Sadech - ulice vede podél městských sadů

Na Sádkách - od konce 18. století existovaly v těchto místech městské rybí sádky

Na Samotách

Na Stráňce

Na Výsluní - podle prosluněné polohy na jižním okraji zástavby

Na Zlaté stoce - ulicí dříve protékala tzv. Zlatá stoka, umělý vodní tok ze 16. století, který napájel rybníky u Českého Vrbného

Nádražní - komunikace probíhá kolem vlakového nádraží

nám. Bratří Čapků - Karel Čapek (1890-1938), český spisovatel a dramatik; bratr Josef Čapek (1887-1945), malíř, grafik a spisovatel

nám. Jiřího z Poděbrad - Jiří z Poděbrad (1420-1471), český šlechtic a 1458-1471 český král

nám. Přemysla Otakara II. - Přemysl Otakar II. (kol. 1233-1278), český král, zakladatel města Českých Budějovic

nám. Švabinského - Max Švabinský (1873-1962), český malíř

Neklanova - Neklan, postava nejstarších českých pověstí (kníže)

Nemanická - ulice leží poblíž Nemanic

Neplachova - Neplach (1322-1371), autor české kroniky

Nerudova - Jan Neruda (1834-1891), český novinář a spisovatel

Netolická - podle jihočeského města Netolic

Norberta Frýda - Norbert Frýd (1913-1976), čb. rodák, spisovatel reportér a kulturní publicista

Nová - ulice vznikla jako jedna z prvních na Pražském předměstí

Novohradská - stará komunikace směřující k Novým Hradům

Okružní - komunikace probíhá okruhem kolem města

Olivová - obecný název podle plodů oliv

Omlenická - podle obce Omlenice, nacházející se u někdejší koněspřežné železnice

Opatovická - podle blízké vsi Opatovic

Osiková - v této části města převažují názvy podle stromů

Oskara Nedbala - Oskar Nedbal (1874-1930), český hudební skladatel

Otakara Březiny - Otakar Březina (1868-1929), český básník

Otakara Ostrčila - Otakar Ostrčil (1879-1935), český hudební skladatel a dirigent

Otakara Ševčíka - Otakar Ševčík (1852-1934), český houslista a houslový pedagog

Otakarova - Přemysl Otakar II. (kol. 1233-1278), český král, zakladatel města Českých Budějovic

Otavská - název podle jihočeské řeky Otavy

Ovocná - v době vzniku ulice se zde počítalo s výsadbou ovocných stromů

P. J. Šafaříka - Pavel Josef Šafařík (1795-1861), český básník slovenského původu, filolog a historik

Pabláskova - Václav Pablásko (1849-1921), čb. rodák, vysoký státní úředník a mecenáš, zakladatel nadace

Palackého náměstí - František Palacký (1798-1876), český politik a historik

Palmová - v této části města převažují názvy podle různých stromů

Panská - patrně ironizující název středověkého původu, narážka na malý význam zapadlé ulice

Papírenská - ulice vede k papírnám

Parková

Pasovská - podle partnerského města v Bavorsku

Pastevní - ulice vznikla v místech bývalých pastvin

Pekárenská - ulice vede kolem bývalých vojenských pekáren

Piaristická - ulice směřuje ke klášteru, který býval sídlem řádu piaristů

Piaristické náměstí - rozkládá se u kláštera, který býval sídlem řádu piaristů

Písecká - podle jihočeského města Písku

Pivovarská - podle polohy u pivovaru (dnešního Samsonu)

Plachého - Šimon Plachý z Třebnice (+1611), čb. městský písař, zabit při vpádu Pasovských do města

Plánská - podle nedaleké obce Plané

Plavská - silnice směřující ke vsi Plavu

Plynárenská - ulice vede kolem areálu plynárny

Plzeňská - podle západočeského města Plzně

Pod Lékárnou - v ulici se nacházela lékárna

Pod Vodojemem

Pod Železným vrškem

Pohůrecká - podle směru ke vsi Pohůrce

Polní - název podle blízkých polí

Potoční - podle pomístního názvu Za potokem

Prachatická - podle jihočeského města Prachatic

Prašná - dle charakteru komunikace v době vzniku

Pražská - komunikace směřující ke středočeskému městu Praze

Preslova - Jan Svatopluk Presl (1791-1849), český přírodovědec

Prokišova - František Jakub Prokyš (1715-1791), čb. barokní malíř

Prokopa Holého - Prokop Holý řečený Veliký (+1434), husitský kněz, diplomat a vojevůdce

Prostřední - dle polohy mezi ulicemi Dolní a Horní

Průběžná - ulice probíhá napříč obytnou zástavbou

Průmyslová - v ulici se nachází několik průmyslových podniků

Přemyslova - Přemysl Oráč, postava nejstarších českých pověstí

Příčná - ulice je příčná k Rudolfovské

Puchmajerova - Antonín Jaroslav Puchmajer (1769-1820), český kněz, spisovatel, básník a překladatel

Puklicova - Ondřej Puklice ze Vztuh (+1467), purkmistr města Budějovice, zavražděn svými odpůrci

Purkyňova - Jan Evangelista Purkyně (1787-1869), český přírodovědec a lékař, objevitel buněčné teorie

Radniční - ulice vede kolem bočního traktu radnice

Reinerova - Václav Vavřinec Reiner (1689-1743), český barokní malíř

Resslova - Josef Ressel (1793-1857), český vynálezce, autor vynálezu lodního šroubu

Revoluční - název vznikl krátce po druhé světové válce jako ohlas revolučních událostí května 1945

Riegrova - František Ladislav Rieger (1818-1903), český politik, vůdčí osobnost české liberální politiky

Roberta Bosche - Robert Bosch (1861-1942), zakladatel firmy, která v ČB postavila výrobní závod Robert Bosch spol. s r.o., České Budějovice

Roháče z Dubé - Jan Roháč z Dubé (+1437), český šlechtic a husitský hejtman

Rokycanova - Jan Rokycana (kol. 1390-1471), český politik, teolog, čelný představitel kališnické církve

Roudenská - ulice dříve směřovala ke vsi Roudnému

Rudolfovská - komunikace směřující k městu Rudolfovu

Růžová - obecný název, patrně podle výsadby růží

Rybářská - ulice leží poblíž rybích sádek

Rybniční - ulice vedla po hrázi rybníka, dnes zaniklého

Říční - ulice směřuje k řece Malši

Římovská - podle blízké obce a poutního místa Římova

S. K. Neumanna - Stanislav Kostka Neumann (1875-1947), český básník, spisovatel a publicista

Sadová

Sámova - Sámo (+ asi 658), franský kupec, zakladatel nejstaršího západoslovanského státního útvaru

Sedlářská - obecný název podle řemesla

Senovážné náměstí - dříve se zde vážily vozy se senem

Severní - název podle polohy na severu města

Skuherského - František Zdeněk Skuherský (1830-1892), český hudební skladatel, zemřel v CB

Slévárenská - podle slévárny působící zde od roku 1965

Slunečná - obecný název

Sokolovská - Sokolovo, obec na Ukrajině, místo prvního boje československé vojenské jednotky v Sovětském svazu (1943)

Sokolská - v ulici se nacházela tělocvična Sokola

Sokolský ostrov - podle názvu tělovýchovné jednoty Sokol

Spojovací - podle charakteru ulice (spojuje ulice Branišovská a Dubenská)

Stanislava Čečka - Stanislav Čeček (1886-1930), československý důstojník, organizátor československých legií v Rusku, zemřel v ČB

Stará cesta - původní komunikace směřující k Pohůrce

Staroměstská - ulice tvořila osu tzv. Starého města

Strádova - Strádo, blíže neznámá osoba, která organizovala založení vsi Rožnova (patrně ve 13. století)

Strakonická - komunikace směřuje mj. k městu Strakonicím

Stromovka - plošně největší park s charakterem lesoparku

Stropnická - podle řeky Stropnice, nejvýznamnějšího pravostranného přítoku Malše

Střelecký ostrov - podle střelnice měšťanských ostrostřelců, která sem byla přenesena roku 1875 z Mariánského náměstí

Střížovská - podle blízké vsi Střížova

Studentská - v ulici se nachází vysokoškolské koleje

Suchomelská - komunikace směřuje k mlýnu Suchomelu

Suchovrbenská - ulice směřuje k Suchému Vrbnému

Suchovrbenské náměstí - původně náves vsi Suchého Vrbného

Sukova - Josef Suk (1874-1935), český hudební skladatel

Světlíky

Šeříková - obecný název, patrně podle kvetoucích šeříků

Šindlodvorská - ulice směřuje k Šindlovým Dvorům

Šípková - obecný název

Široká - tradiční název, patřila k nejširším ulicím vnitřního města

Školní - v ulici stojí budova základní školy

Šroubárenská - název připomíná někdejší významný budějovický podnik, šroubárnu poblíž Mladého

Štítného - Tomáš Štítný ze Štítného (kol. 1333-před 1409), český šlechtic, spisovatel a filozof

Šumavská - podle jihočeského pohoří Šumavy

Švábův Hrádek - podle majitele výletního hostince Thomase Schwaba (1836-1914)

Thomayerova - Josef Thomayer (1853-1927), český lékař a odborný spisovatel

Tichá - podle charakteru zapadlé ulice

Topolová - název podle okolo rostoucích topolů

Tovární - podle polohy v tovární čtvrti

Trnková - obecný název podle rostlin trnek

Trocnovská - podle blízké vsi Trocnova, rodiště Jana Žižky

tř. 28. října - datum vzniku samostatného československého státu

tř. Čsl. legií - československé legie, dobrovolnické vojenské jednotky Čechů a Slováků v Rusku, Francii a Itálii za první světové války

Třebínská - podle nedaleké obce Třebína

Třebízského - Václav Beneš Třebízský (1849-1884), český kněz a spisovatel

Třebotovice - podle vlastníka nebo lokátora vsi Třeboty

Třešňová - obecný název podle výsadby třešňových stromů

Tylova - Josef Kajetán Tyl (1808-1856), český dramatik, herec a novinář

Tyršova - Miroslav Tyrš (1832-1884), český umělecký kritik a historik umění, zakladatel Sokola

Tyršův sad - dtto

U Bagru - podle nedaleké vodní nádrže (dříve rybníku)

U Boru - podle polohy u lesa Bor, který s domy sousedí

U Cihelny - podle polohy poblíž cihelny

U Černé věže - podle dominantní stavby, Černé věže

U Čertíka - podle směru k rybníku Čertíku

U Červeného dvora - podle někdejší usedlosti později přestavěné na zámeček

U Dráhy - podle polohy u železniční trati

U Elektrárny - podle polohy u bývalé městské elektrárny

U Hada - podle někdejší výletní restaurace "U Hada", která patřila Františku Hadovi

U Hřbitova - podle polohy u hřbitova sv. Otýlie

U Hvízdala - podle zdejší samoty "U Hvízdala"

U Jeslí - v ulici se nacházely jesle (dnes Centrum Bazalka)

U Koněspřežky - nedaleko ulice vedla trať koněspřežní železnice České Budějovice - Linec

U Křížku - podle již zničeného křížku, který stál od 2. poloviny 18. století u Franckovy cihelny

U Lávky - podle zdejší lávky přes nádraží

U Lesa - podle polohy u nedalekého lesa

U Lučního jezu

U Malše - podle polohy poblíž břehu řeky Malše

U Pily - podle polohy u pily

U Pramene - podle někdejšího obchodu "Pramen"

U Rozvodny - podle polohy u elektr. rozvodny

U Rybníka - podle polohy u rybníka

U Sirkárny - podle polohy u bývalé sirkárny

U Skladu - podle polohy u skladišť

U Smaltovny - podle polohy u smaltovny Sfinx

U Staré trati - podle bývalé, dnes zrušené železniční tratě České Budějovice - Plzeň

U Stromovky - podle polohy u parku Stromovky

U Školy - podle polohy poblíž základní školy

U Trojice - podle polohy u někdejšího špitálu sv. Trojice

U Tří dubů - převzat starší pomístní název

U Tří lvů - na konci ulice kdysi stával dvůr "U tří lvů"

U Vltavy - podle polohy poblíž břehu řeky Vltavy

U Vodárny - podle polohy u vodárenské věže

U Voříškova dvora - podle původně šosovního dvora na pravém břehu Vltavy, který vznikl asi v polovině 14. století

U Výstaviště - podle polohy u výstaviště Země živitelka

U Zastávky - podle polohy u jižní železniční zastávky

U Zimního stadionu - podle směru k zimnímu stadionu

Úzká - podle charakteru ulice

V Hluboké cestě - starší název cesty, vedoucí hlubokým úvozem

V Oblouku - zástavba je uspořádána do oblouku

V Zahrádkách - ulice probíhá zahrádkářskou čtvrtí

V Zátiší - podle charakteru málo frekventované ulice

Václava Rabase - Václav Rabas (1885-1954), český malíř

Václava Špály - Václav Špála (1885-1946), český malíř

Václava Talicha - Václav Talich (1883-1961), český dirigent a hudební pedagog

Václava Volfa - Václav Volf (1893-1942), československý důstojník v ČB, příslušník protifašistického odboje, popraven nacisty

Václava Vydry - Václav Vydra (1876-1953), český herec a režisér

Velenická - podle pohraničního města Českých Velenic

Velešínská - podle blízkého města Velešína

Větrná - podle polohy na západní návětrné straně sídliště

Vidovská - podle blízké vsi Vidova

Vítězslav Nováka - Vítězslav Novák (1870-1949), český hudební skladatel a hudební pedagog

Vítězslava Nezvala - Vítězslav Nezval (1900-1958), český básník, spisovatel a překladatel

Vladislava Vančury - Vladislav Vančura (1891-1942), český spisovatel, publicista a režisér, popraven za heydrichiády

Vlastimila Rady - Vlastimil Rada (1895-1962), čb. rodák, malíř, grafik a ilustrátor

Vltavská - ulice směřuje k řece Vltavě

Vltavské nábřeží - probíhá podél břehu Vltavy

Vodňanská - podle jihočeského města Vodňan

Vodní - ulice vede po břehu Dobrovodské stoky

Volejbalistů - volejbal byl v době pojmenování ulice (2012) dlouhodobě nejúspěšnějším kolektivním sportem, svá utkání hrají volejbalisté v nedaleké sportovní hale

Vrbenská - ulice směřuje k Suchému Vrbnému

Vrbová - obecný název

Vrchlického nábřeží - Jaroslav Vrchlický (1853-1912), český básník a spisovatel

Vřesová - obecný název

Za Hřištěm - podle nedalekého fotbalového hřiště

Za Rybníkem - starší pomístní název podle polohy

Za Tratí - podle polohy za železniční tratí

Zahradní - podle charakteru ulice, kde původně byly jen zahrady

Zachariášova - Zachariáš, čb. měšťan, který počátkem 14. století věnoval veškeré své jmění na založení špitálu

Zátkovo nábřeží - August Zátka (1847-1935), čb. advokát, politik a čelný představitel budějovických Čechů

Zavadilka - podle staršího názvu, jímž byly s oblibou označovány o samotě stojící hostince

Zdeňka Fibicha - Zdeněk Fibich (1850-1950), český hudební skladatel

Zeyerova - Julius Zeyer (1841-1901), český spisovatel

Zlatnická - patrně podle řemesla jedné ze zdejších rodin

Zvonková - obecný název

Železničářská - v ulici stojí obytné domy zaměstnanců drah

Želivského - Jan Želivský (+1422), radikální husitský kazatel

Žerotínova - Ladislav Velen ze Žerotína (1579-asi 1638), šlechtic, vůdce moravských zemských stavů

Žitná - podle polohy na okraji zástavby u pole

Žižkova - Jan Žižka z Trocnova a Kalicha (kol. 1360-1424), nižší český šlechtic, vojevůdce husitských vojsk

 

Zpracováno s využitím podkladů vytvořených pro magistrát města Danielem Kovářem ze Státního okresního archivu České Budějovice. Chybějící vysvětlení bude postupně doplněno.