Nejvíc se líbil stromek z Nového Vráta

Soutěž o nejkrásnější stromeček na radničním nádvoří patřila i vloni dětem z mateřských škol, které stromky ozdobily podle svých představ. Předškolákům z patnácti školek se podařilo zkrášlit celkem osmnáct smrčků  a borovic. Vánoční krabice, do níž lidé vhazovali svůj hlas, byla umístěna v  radniční výstavní síni v rámci  tvůrčích dílen v době od 14. do 23. prosince 2010. Nejvíc se líbil stromeček Mateřské školy  T. G. Masaryka z Nového Vráta ( viz. foto ). A právě tam dětem přiveze 18. ledna v 9.00 hodin náměstkyně primátora Ivana Popelová dárkový koš s výtvarnými potřebami. „Kromě tužek, pastelek a temperových barev budou v koši ještě skicáky a další pomůcky k výtvarné výchově,“prozrazuje náměstkyně.