Některé stromy na sídlišti Vltava ustoupí teplovodu

V rámci výstavby tepelného napáječe ETE probíhá vytyčování trasy a postupné značení dřevin určených ke kácení. „V současnosti je už u křižovatky Diamant označeno několik dřevin, ale ty se kácet nebudou. Trase tepelného přivaděče ustoupí jiné čtyři vzrostlé stromy, konkrétně dva topoly a dvě borovice a dále keřovité porosty lísky obecné. Tyto stromy a keře geodet znovu zaměří a vyznačí jinou barvou, aby firma pokácela pouze povolenou zeleň. Snažíme se o to, aby škody na životním prostředí byly samozřejmě co nejmenší, ale všechno vzrostlé opravdu zachránit nedokážeme. Za všechny vykácené stromy bude následně provedena náhradní výsadba,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec a připomíná, že důvodem pro kácení dřevin je výstavba „D149 tepelný napáječ ETE – České Budějovice“, který je stavbou veřejně prospěšnou v gesci společnosti ČEZ a.s. Dřeviny přímo dotčené musejí být odstraněny, aby stavba mohla být realizována. Jedná se o stavbu velkého rozsahu překračující několik katastrálních území, při které bude vydáno více povolení ke kácení v delším časovém úseku.

 

Stránka byla upravena uživatelem Mgr. Alice Burianová, 20. 11. 2019.