Nepalte suchou trávu ani rostlinný odpad - chraňte zvířata

Zvyklost na jaře vypalovat suchou trávu přináší  smrt a zranění drobným zvířatům žijícím vedle nás. 

Vypalování suché trávy je zakořeněný a velmi nebezpečný zlozvyk.

Nejenže může způsobit požár, ohrožující zdraví, životy a majetek osob.

 Především způsobuje úhyn chráněných ježků, čmeláků, ještěrek, žab, slepýšů, mravenců a dalších živočichů a vede ke změně druhové skladby rostlin.  Na obrázku je popálený ježek ošetřovaný v jedné ze  záchranných stanic pro zvířata

Pokud se chystáte na jarní zvelebování í svých pozemků, nejprve prosím prohrábněte hromádky listí nebo roští a ujistěte se, že se v nich neskrývá žádné zvíře a dejte mu šanci se vzdálit.

Dle zákona o požární ochraně nesmí žádné osoby vypalovat porosty.

Na území města české Budějovice je dále zakázáno  suché rostlinné materiály za účelem jejich odstranění spalovat.  

Jak tedy s otázkou: může občan spalovat na zahradě listí, větve, nať, trávu a podobně ?

 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění  (dále jen zákon o ochraně ovzduší)  v § 16 odst. 4 uvádí, že v otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Každá obec pak může v souladu s § 16 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění (podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Statutární město České Budějovice vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014  o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství,.

Vzhledem k výše uvedenému lze shrnout, že občan na území města České Budějovice nemůže na svém pozemku spalovat na otevřeném ohništi za účelem  odstranění  různé odpady jako např. listí, větve, trávu, nať  a podobně,  a to ani v suchém stavu.

Pouze za účelem například grilování, opékání apod. není spalování suchých rostlinných materiálů na otevřeném ohništi (na území města České Budějovice) nezákonnou činností. K tomuto nutno ještě podotknout, že rozdělávat a udržovat otevřený oheň na plochách veřejné zeleně je rovněž výše uvedenou vyhláškou zakázáno.