Neplatiči dluží městu milióny korun

Vymáhání dlužných částek na místních poplatcích zpravidla bývá pro obce velmi nákladné, navíc dlužníkům hrozí jen malý finanční postih.

„I když vlastní vymáhání dluhů je mnohdy drahé a možná by bylo levnější zvláště nízké částky automaticky odpouštět, přineslo by to jediné. Okruh dlužníků by se rozšířil a vůči těm, kteří řádně platí, by to bylo nefér,“ uvedl 1. náměstek pro ekonomiku a majetek Miroslav Joch (ČSSD).

„Dlužné částky vymáhá finanční odbor například exekučním příkazem na peněžní prostředky dlužníka uložené na účtech bank, stavebního spoření, či na důchody nebo mzdy. Vymáhaná částka je podle zákona navýšena o exekuční náklady ve výši 500 korun,“ řekla předsedkyně finančního výboru Petra Šebestíková (TOP 09).

Celkový dluh na místních poplatcích dosahuje několika miliónů korun. „Nejvíce nedoplatků je na poplatcích za komunální odpad. Aktuální celková dlužná částka více jak čtrnácti tisíc neplatičů se blíží 19 miliónům korun. K nedoplatkům ale musíme připočítat ještě neuhrazené exekuční náklady. Ty představují částku 412 tisíc korun. Poplatníci však mohou na základě vyhlášky města až do 30. listopadu žádat o osvobození od poplatku za komunální odpad za tento rok,“ dodal Miroslav Joch (ČSSD).