Nerudovu ulici čeká rekonstrukce

Během rekonstrukce ulice Nerudova v úseku Pražská třída – Jírovcova dojde k nahrazení stávajícího kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek novým potrubím vyhovujících parametrů. Současně v rámci stavby budou realizovány stavební úpravy komunikace, chodníků včetně odvodnění a veřejného osvětlení. „Práce budou po etapách. V té první jde o úsek Kostelní – Jírovcova a doba realizace 160 kalendářních dnů. Následovat bude část Pražská – Kostelní, která by měla být hotova za 90 dní. Finanční náklady představují 33,5 milionů korun včetně DPH. Zahájení stavby bude 10. června 2019,“ říká náměstek primátora Petr Holický.

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství v této souvislosti stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v ulicích Nerudova, Jírovcova, K. Weise, Kostelní, Puklicova, Pražská třída

Termín: 10. 6. 2019 – 15. 12. 2019

 

DIO 

 

Ulice bude v jednotlivých etapách úplně uzavřena pro vjezd motorových vozidel s výjimkou HZS a záchranné služby. Svoz komunálního odpadu ve stávajících svozových dnech bude zajišťovat zhotovitel stavby. Průchodnost obyvatel bude zachována po celou dobu stavby.

Ulice Kostelní v úseku  Puklicova – Nerudova bude slepá. Ulice K. Weise v úseku Puklicova - Nerudova bude slepá.

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 27. 5. 2019.