Nezaměstnaní pomohou s úklidem města

Lidé pobírající dávky v hmotné nouzi budou pracovat pro město. Věnovat by se měli například likvidaci černých skládek a úklidu. V Budějovicích je takových lidí zhruba šest set. Pracovnice odboru sociálních věcí prostřednictvím ankety oslovily 297 osob, které mohou veřejně prospěšné práce vykonávat. 

"Příjemným překvapením je, že 189 z nich projevilo o práci zájem. Zkusíme, jestli to bude fungovat," říká primátor Juraj Thoma.

"Takzvaný institut veřejné služby začal fungovat v roce 2009. Týká se dlouhodobě nezaměstnaných pobírajících příspěvek na živobytí déle než půl roku. Aby se u jednotlivce částka 3 126 korun nesnížila na úroveň existenčního minima, musí odpracovat 20 hodin měsíčně. Jinak může počítat jen s dávkou ve výši pouhých 2 020 korun. Naopak, pokud k odpracované době ještě deset hodin přidá, získá 3 679 korun," vypočítává možný výdělek pověřený tajemník Václav Suchopár.

Další potenciální pomocníci se rekrutují z osob odsouzených k obecně prospěšným pracem. Město v tomto smyslu uzavřelo smlouvu s Probační a mediační službou.