Noční osvětlení zatraktivní památky

Atraktivního nočního osvětlení se dočká ještě letos sedm českobudějovických soch, v příštím roce pak přijdou na řadu další historické památky v jihočeské metropoli.  „V první skupině vybraných objektů je deset nemovitých kulturních památek. Sedm  z nich jsou sousoší a sochy z 18. století, které byly v uplynulých třech letech restaurovány , jsou to  sousoší sv. Jana Nepomuckého na nároží ulice Karla IV. a Jirsíkovy, další sochy tohoto světce v parku Na Sadech, na Zátkově nábřeží a klasicistní kaple u Slepého ramene, dále  sousoší Kalvárie a Nejsvětější Trojice na Piaristickém náměstí a konečně socha Panny Marie Budějovické na Zátkově nábřeží. Osmá je tzv. Bílkova stéla Otakara Mokrého v parku Na Sadech, odhalená v roce 1919,“ vysvětluje primátor Juraj Thoma  s tím, že u sochy Nejsvětější Trojice na Piaristickém náměstí  budou v nejbližší době osazeny nové reflektory, ještě před Vánocemi by se měly postupně rozzářit i další sochy. Návrh osvětlení byl  zpracován i pro kostel sv. Rodiny na Senovážném náměstí a kostel sv. Jana Nepomuckého v ulici B. Němcové. „U kostela sv. Rodiny se bude řešit nasvětlení jižního průčelí , obráceného do Senovážného náměstí, které dnes tvoří jakýsi tmavý kout náměstí  a u kostela sv. Jana Nepomuckého pak  věž v západním průčelí této mimořádné stavby z let 1914-1915,“ upřeňuje primátor. S realizací osvětlení kostelů počítá město ale až v příštím roce. Do restaurování uvedených sousoší šlo v letech 2003 - 2005 z městké pokladny  téměř 120 tisíc korun jako spolupodíl na různých programech  a grantech určených na obnovu památek.  „Dobrou zkušenost s  atraktivním nočním osvětlením  máme z nedávné rekonstrukce prostranství za katedrálou sv. Mikuláše, kdy byla nasvětlena venkovní výklenková kaple z částí sousoší Kalvárie,“ připomíná primátor Juraj Thoma. Technické řešení osvětlení je v gesci  městského provozovatele veřejného osvětlení, společnosti  Eltodo -  Citelum .