Noční prohlídky městem České Budějovice

V lednu 2006 předložilo statutární město České Budějovice prostřednictvím odboru rozvoje a cestovního ruchu žádost o grant ze Společného regionálního operačního programu na projekt Noční prohlídky městem – strašidelné pověsti města ČB. Tato žádost byla úspěšná a naše město se od června 2006 může pochlubit naprosto ojedinělým produktem cestovního ruchu, který nemá v jiném českém městě obdoby. A to nejen svým rozsahem, neboť probíhá v několika různých objektech rozmístěných po celé ploše historického jádra města, ale i svou jazykovou variabilitou. Pro návštěvníky ze zahraničí jsou ve spolupráci s Evropským informačním centrem Jihočeské univerzity (EIC JU) připraveny prohlídky ve 3 jazykových verzích - české, německé a anglické. Zahájení pravidelných prohlídek bylo stanoveno na 8. června 2006, s tím, že se prohlídky budou konat vždy každý čtvrtek od 19,00 a 20,30 hodin v historickém centru města, se začátkem v Hroznové ulici č. 8 u Galerie Na Dvorku, derniéra je plánována až na 28. 9. 2006.

U zrodu myšlenky na tvorbu tohoto specifického produktu CR stáli společně se statutárním městem České Budějovice i CK JIHOTRANSA, Agentura Kultur – Kontakt a EIC JU. Všechny zmíněné subjekty by tak rády přispěly k rozšíření a obohacení nabídky turistických programů a produktů cestovního ruchu v krajském městě.

K projektu samotnému je nutné dále poznamenat, že se jedná o naprosto unikátní záměr, který v žádném jiném městě ČR nenaleznete. V minulém roce se již noční prohlídky konaly, ale v redukované formě, důvodem byly, jak to už bývá u mnohých podobně zaměřených akcí, nedostatečné finanční prostředky.

Díky rozšíření a inovaci tohoto produktu se tak návštěvníci setkají nejen s dalšími postavami z tajemné historie města, ale navštíví i některé nové objekty, které v loňském roce nebyly součástí trasy. Již v tuto chvíli je jasné, že tento netradiční projekt má vysoký potenciál zaujmout široké spektrum cílových skupin, především tedy návštěvníky města a místní obyvatele všech věkových skupin.

Díky finanční podpoře získané ze Strukturálních fondů EU a Jihočeského kraje bylo možné všechny herce vybavit působivými historickými kostýmy dle návrhů profesionálního výtvarníka Miloslava Kocmicha. Uměleckou část programu si vzala na starost českobudějovická Agentura Kultur - Kontakt, která má s podobnými projekty dlouholeté zkušenosti. Zajistila také herecké obsazení z řad studentů budějovických středních a vysokých škol. Všichni nejdříve absolvovali konkurz na představitele jednotlivých rolí a dále se zúčastnili odborných seminářů rétoriky a herectví pod vedením členky činohry Jihočeského divadla paní Bibiny Šimonové.

Samotná prohlídka je organizována pod vedením dvou průvodkyň, jsou jimi hašteřivé sestry – Historie a Pověst, které zajímavou a zábavnou formou seznámí diváky nejen s událostmi z historie města, ale i s jeho pověstmi, tajemnými postavami a zajímavými místy.

Program je vhodný nejen pro turisty, kteří jsou v Českých Budějovicích či okolí na návštěvě nebo dovolené, ale poskytne zajímavý pohled na město i jeho obyvatelům.

Pravidelné termíny se uskuteční vždy každý čtvrtek od 19,00 a 20,30 hod. Sraz v Hroznové ulici č. 8 – Galerie Na Dvorku, vstupenky nutno rezervovat předem!

Termíny jednotlivých prohlídek /jazykové mutace/:

  8.6.2006 ČJ    6.7.2006 ČJ    3.8.2006 ČJ      7.9.2006 ČJ 

15.6.2006 ČJ    13.7.2006 NJ    10.8.2006 ČJ    14.9.2006 AJ

22.6.2006 AJ    20.7.2006 NJ    17.8.2006 AJ    21.9.2006 AJ

29.6.2006 AJ    27.7.2006 NJ    24.8.2006 NJ    28.9.2006 ČJ

   31.8.2006 NJ

 

Pro ucelené skupiny možnost zajistit i jiné termíny.

Ceny vstupného pro české provedení jsou:

Dospělý 190 Kč, dítě do 15 let 140 Kč, rodinné vstupné 620 Kč (2 dospělí, 2 děti).

Ceny vstupného pro německé a anglické provedení jsou:

Dospělý: 12,00 EUR; dítě do 15 let: 10,00 EUR

Skupinám nad 15 osob pak nabízíme slevy.

Nutná je předběžná rezervace vstupenek.

Rezervace:

CK JIHOTRANSA a.s., Lannova 15, České Budějovice, tel: 386 359 802, nebo 724 363 488, e-mail: incoming@jihotransa.cz, www.jihotransa.cz/incoming

Turistické informační centrum města ČB, nám. Přemysla Otakara II. č. 1-2, České Budějovice, tel: 386 801 413-4, fax: 386 801 414, e-mail: infocb@c-budejovice.cz, www.c-budejovice.cz

Informace o prohlídkách získáte:

Turistické informační centrum, nám. Přemysla Otakara II. č. 1-2, České Budějovice, tel.: 386 801 413-4, Fax: 386 801 414, e-mail: infocb@c-budejovice.cz, www.c-budejovice.cz

GOETHE - ZENTRUM EIC JU, Krajinská 2, České Budějovice, tel./fax. 387 415 026, email:gzcb@ goethezentrum.cz, www.goethezentrum.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci programu SROP vevýši 90% z celkového rozpočtu.