Žádost o dotaci

Benefit_Kněžskodvorská.pdf 

Věcný a technický popis projektu

České Budějovice-rekonstrukce infrastruktury-Kněžskodvorská.doc

Schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad 

smlouva s ÚRR Kněžskodvorská.doc

Harmonogram realizace

harmonogram.xls

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JIhozápad ze dne 30.1.2009

smlouva o poskytnutí dotace Kněžskodvorská.pdf

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 15.4.2009

dodatek č.1 ke smlouvě o dotaci Kněžskodvorská.pdf

Smlouva o dílo s firmou RERA a.s. Č.Budějovice ze dne 23.6.2009 na řízení projektu

Smlouva o dílo řízení projektu RERA.pdf

Rozpočet projektu - rozdělení dle stavebních prací dle jednotlivých SO na způsobilé a nezpůsobilé výdaje

výdaje stavebních prací dle SO Kněžslkodvorská.pdf

První průběžná monitorovací zpráva projektu

průběžná monitorovací zpráva Kněžskodvorská.pdf

Druhá průběžná monitorovací zpráva projektu

2. PMZ Kněžskodvorská.pdf

Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu

ZMZ 1.část.pdf, ZMZ 2.část.pdf, ZMZ 3.část.pdf, ZMZ 4.část.pdf, ZMZ 5.část.pdf

Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

 č.2 ke smlouvě o dotaci.pdf

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 1 za sledované období 21.05.2010 - 31.05.2011

MZU č.1_01058.pdf

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 2 za sledované období 01.06.2011 - 20.05.2012

MZUč.2_7.5.2013.pdf

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 3 za sledované období 21.05.2012 - 20.05.2013

3.MZU_01058_scan.pdf

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 4 za sledované období 21.05.2013 - 20.05.2014

4.MZU_ORVZ_1563_2014_01058.pdf

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 5 za sledované období 21.05.2014 - 20.05.2015 předložena poskytovateli dotace 12.06.2015:

5.MZU_ORVZ_1651_2015_01058.pdf

Administrace projektu ukončena.