Nová podoba točny bude prestižní záležitostí

Návrh zadání architektonické soutěže na otáčivé hlediště v Českém Krumlově má definitivní podobu. Českobudějovičtí radní odsouhlasili, že soutěž bude dvoukolová, kombinovaná  a mezinárodní .  „V prvním, anonymním kole se bude soutěžit  pouze o ideový návrh, v druhém už půjde o projektovou soutěž. Do něj postoupí vybraní uchazečí, kteří v podstatě dopracují svůj ideový návrh do fáze projektu pro územní rozhodnutí. Z těchto projektů pak doporučí členové komise pořadí na prvních třech místech včetně vítěze soutěže a předloží jej radním,“vysvětluje postup náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že kombinová soutěž předpokládá, že město osloví pět vybraných renomovaných špičkových evropských ateliérů a ti ostatní se na základě evropského věstníku  a věstníku mezinárodní unie architektů  mohou sami ucházet o účast v této zatím vůbec nejprestižnější soutěži vypisované městem. „Jedenáctičlenná komise pro posuzování návrhů bude složena po jednom  zástupci  města České Budějovice, Český Krumlov, Jihočeského kraje, Národního památkového ústavu a zahraničního delegáta vyslaného z UNESCO. Zbývající šestici pak budou tvořit čeští a evropští architekti,“dodává náměstek Thoma. Podle předpokladů bude příprava soutěže trvat od letošního září do dubna roku 2007. K podobě zadávacích podmínek  a ke složení komise se bude vyjadřovat Mezinárodní unie architektů.  Poprvé by se měla jedenáctičlenná mezinárodní  komise sejít k pracovnímu jednání v květnu 2007.