Nová směrnice zprůhlední veřejné zakázky

Českobudějovičtí radní schválili novou směrnici o postupu při zadávání veřejných zakázek, která reaguje na technickou novelu zákona č. 137/2006 Sb.

„Za zakázku v předpokládané hodnotě do 200 tisíc korun bez DPH ponese plnou odpovědnost vedoucí odboru, do jehož gesce spadá, za zakázku do jednoho miliónu zodpovídá náměstek a za zakázku na dodávku služeb do 2 miliónů korun bez DPH a na stavební práce do 6 miliónů korun bude odpovědná městská rada,“ popisuje předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města Petra Šebestíková (TOP 09) a dále upřesňuje, že směrnice zavádí i řadu opatření pro zvýšení průhlednosti veřejných zakázek.

„V zájmu větší transparentnosti a jednodušší administrace zavádí elektronickou komunikaci u zakázek na dodávku a služby do 2 miliónů a u stavebních prací do 6 miliónů korun. To se týká příjmu nabídek, rozhodnutí o výběru i komunikace s uchazeči. Směrnice je doplněna i o zákonnou povinnost rozkrytí subdodavatele a možnost podání jistiny, což by pomohlo při realizaci zakázek či reklamaci,“ popsala některá opatření Petra Šebestíková.