Nová ulice by měla nést název po Heliodoru Píkovi

Po Praze, Brně, Kroměříži, Liberci, Olomouci, Ostravě a Kladně by se i České Budějovice měly stát městem s ulicí, nesoucí název po armádním generálovi Heliodoru Píkovi. Jméno československého vojáka a legionáře, významného představitele protinacistického odboje a oběti komunistického teroru bylo vybrané pro nově vzniklou ulici, propojující dopravní okruhy mezi ulicemi Nádražní a Okružní.

"V životním osudu generála Heliodora Píky se plně odrážejí dějiny naší země, poznamenané dvěma světovými válkami i následnou totalitou, která se krutě zbavovala hrdinů, na které měl být celý národ hrdý. Až po roce 1989, tedy čtyřicet let po jeho popravě na základě vykonstruovaného obvinění z velezrady, bylo jméno Heliodora Píky plně očištěno a veřejnost se mohla seznámit s jeho zásluhami. Pojmenování ulice po takové osobnosti, jakou byl Heliodor Píka, je zároveň příležitostí, aby si i mladé generace, tedy nynější i ty budoucí, i nadále připomínaly činy člověka, který opakovaně neváhal nasazovat svůj život za naši svobodu," řekl českobudějovický primátor Juraj Thoma.

Návrh pracovní skupiny pro názvy ulic pojmenovat novou komunikaci v katastrálním území České Budějovice 3 po Heliodoru Píkovi projednala rada města na svém jednání 15. ledna. Podle obecně závažné vyhlášky č. 1/2001 "O postupu při označování částí města, ulic a ostatních veřejných prostranství názvy a umísťování čísel k označení budov" bude konečné rozhodnutí náležet zastupitelstvu města.