Nové ceny vodného a stočného

Rada města České Budějovice na svém včerejším zasedání (18. března 2009) schválila nové ceny vodného a stočného ve dvousložkové podobě, které vstoupí v platnost od 1. dubna. Odběratelé budou platit cenu vodného 32,36 Kč/m3 a stočného 26,09 Kč/m3, což činí celkem 58,45 Kč/m3. Meziročně tak celková cena za odebrané množství roste o 2,6%. Pevná paušální platba ve výši 70 Kč měsíčně pro nejběžnější velikost vodoměrů o kapacitě 2,5 m3/hod zůstává beze změn (ceny jsou uvedeny bez 9% DPH).

„Pečlivě jsme zvažovali dopady změny ceny na odběratele na straně jedné a potřebu získat více finančních prostředků na nezbytné investice na straně druhé,“ uvedl primátor Juraj Thoma. „Rozhodli jsme se navýšit investiční zdroje v podobě nájemného, které městu platí společnost 1. JVS, o 15,6 milionu korun, což je o více než 10%. Pro odběratele s průměrnou spotřebou 100 litrů na osobu a den se od dubna zvýší platba za vodu v přepočtu o pouhých patnáct haléřů denně. Díky zapojení náhradního zdroje vody totiž šetříme další náklady, díky čemuž zvýšení cen za vodu nedosahuje ani úrovně inflace, která v loňském roce činila 6,3%. Ukazuje se, že zastupitelstvo o vybudování náhradního zdroje rozhodlo správně,“ dodal Thoma.

Celkové nájemné, které platí městu provozovatel vodohospodářského majetku společnost 1.JVS a.s.Obsah se otevírá do nového okna, vzroste na více než 168 milionů korun ročně.