Nové komise rady města

Oproti minulému volebnímu období se rada města rozhodla zřídit dvě nové komise - pro dopravu a pro cestovní ruch, čímž potvrzuje své priority pro příští čtyři roky. Komisí je tedy celkem devět a mají po jedenácti členech (pouze dopravní jen 10).

Část míst v komisích byla nabídnuta i opozici, případně stranám nezastoupeným v zastupitelstvu či organizacích, které o účast v komisích projevily zájem.

Komise fungují jako poradní orgány rady města, ale mohou přicházet s vlastními iniciativami. Některé také rozhodují o rozdělování dotací s dotačního programu města.

Přehled všech komisí a jejich personální složení najdete zde: http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/volene-organy/rada-mesta/komise-mesta/stranky/komise-rady-mesta.aspx. (Zkratky v závorkách za jmény členů nemusí nutně znamenat stranickou příslušnost, ale označují pouze stranu či organizaci, jež příslušnou osobu do komise navrhla.)