Nové učebny v ZŠ Pohůrecká

Výstavba nového školního pavilónu na nezastavěné části areálu školy. Objekt bude mít jedno nadzemní podlaží o půdorysném rozměru pavilónu 36,15 x 18,3 m a bude funkčně a provozně propojen novou spojovací chodbou se vstupní částí I. stupně. V novém pavilonu bude 5 oborných učeben, každá s maximální kapacitou 30 žáků, Jako zázemí vzniknou čtyři kabinety, odpovídající počet hygienických zařízení včetně bezbariérového a šatny.

Předpokládaný termín zahájení

bude doplněno

Předpokládaný termín ukončení

bude doplněno

Zhotovitel

bude doplněno

Finanční prostředky

bude doplněno