Nově upravené prostranství před Kinem Kotva

Atraktivní osvětlení českobudějovického biografu Kotva zvýrazňuje průčelí budovy a celkově projasňuje i prostor přilehlého parčíku.

"Dřívější tmavý kout byl zanedbaný a ostudný a určitě si zasloužil obnovu i s ohledem na samotné městské kino, které je výjimečné. Ke zkvalitnění jeho programu jistě přispěje i nedávno schválená dotace ve výši čtyř milionů korun na jeho digitalizaci tak, aby mohlo fungovat jako kino premiérové," říká primátor Juraj Thoma. Pro osvětlení stromů podél přístupového chodníku je použita žlutá barva, bílá pak na fasádu budovy biografu. V chodníku jsou umístěna zemní svítidla a osvětlení vrchní části kina je možné přepínat do třech barevných trojkombinací.

„Stavbu vyvolala potřeba odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch před kinem. Po výměně dešťové kanalizační přípojky bylo provedeno prodloužení ke všem dešťovým svodům. Ke zlepšení vzhledu prostranství přispělo i rozšíření zpevněných ploch. Přístupový chodník je vydlážděn a u velmi frekventované zastávky městské hromadné dopravy vznikl nový  přístřešek s  informačními tabulemi. Jsou tu ale i nové lavičky, kolostav i odpadové koše," dodává náměstek primátora František Jelen. 

Obnova prostoru si vyžádala celkem více než jeden milion korun.